Zorgprofessional best gelukkig

Maurits Bruel (45) is directeur van de leergang Rendement van Geluk van de Erasmus Universiteit die organisaties adviseert hoe zij het geluk van medewerkers op de werkvloer kunnen bevorderen. Bruel is van mening dat meer autonomie en verantwoordelijkheid het geluk van zorgprofessionals vergroten.  

Tekst: Roel Notten | Beeld Erik van ’t Woud/DB

Hoe tevreden ben je met je leven als je alle belangrijke facetten, zoals gezondheid, gezin en werk, bij elkaar optelt? Over die vraag gaat levensgeluk. Gelukkig zijn gaat verder dan zomaar blij zijn. Je kunt mensen niet permanent blij maken, maar wel bevorderen dat ze een gelukkiger leven leiden. Zelf ben ik opgegroeid in een familie die geluk niet zo nastreefde. In mijn opvoeding stond vooral de gedachte centraal dat het leven een verplichting inhoudt om er wat van te maken, om het beste uit jezelf te halen en bezig te zijn met jouw nut voor de maatschappij. Dat stemmetje zit nog steeds in mij: goed leven is niet je eigen geluk vooropstellen, maar anderen helpen. Misschien is het een tegenreactie op mijn opvoeding dat ik me hier zo in ben gaan verdiepen.

Lees verder (pdf).

12-2014p038-039

 

Delen