Zorgverlener in spagaat

Zorgverleners voelen zich weleens gedwongen anders te handelen dan zij voor de patiënt het best achten: vier op de vijf zorgverleners geven aan onder druk van zorgverzekeraars, familie of de patiënt zelf meer of juist minder te behandelen dan zij als professional optimaal beschouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Beroepseer in opdracht van VvAA naar defensieve zorgverlening (defensive medicine) in Nederland, dat eind maart verscheen.

Voorbeelden van defensieve zorgverlening zijn extra laboratoriumonderzoek, doorverwijzen naar de tweede lijn en aanvullende diagnostiek. Enerzijds moe-ten zorgverleners uiteraard alles doen wat in het belang is van de patiënt, die steeds meer eist en vraagt; anderzijds wordt de druk om doelmatig en efficiënt te werken vanuit bijvoorbeeld zorgverzekeraars of de Inspectie steeds groter. Met dit onderzoek wil VvAA de discussie over deze spagaat faciliteren. Meer lezen? vvaa.nl/defensivemedicine.

 

Delen