Dr. Jekyll houdt spreekuur

Stel dat u als huisarts met uw patiënt zou willen communiceren in diens voorkeursstijl, wat zou dat dan praktisch voor u betekenen?

Allereerst zou u dan een indruk moeten kunnen vormen hoe u deze voorkeursstijl op het spoor zou kunnen komen. Natuurlijk valt daarbij te denken aan vragenlijsten en andere instrumenten. De kans is echter groot dat niemand daarop zit te wachten. Uw patiënten waarschijnlijk al evenmin als u.

Ik zou u graag een praktisch handvat daarvoor aanreiken. Dat handvat is bovenmatig versimpeld. Mocht u meer willen weten: de informatie is afkomstig uit de MBTI. Dat is een benadering van voorkeursstijlen van communiceren en handelen die in zorgopleidingen vrij gebruikelijk is. Gebruikelijk in de zin dat MBTI gebruikt wordt om de patiënt beter in kaart te brengen. Wat zou u ervan weerhouden daar een vervolgstap aan te koppelen en de voorkeursstijl van uw patiënt zelf te gebruiken om zodoende de ervaren klik positief te beïnvloeden?

Dat kan gewoon heel praktisch. Laat ik u als voorbeeld de grootste waterscheiding voorleggen: er zijn mensen die bij voorkeur in grootse vergezichten denken, die in overstijgende patronen denken en zich richten op de stip op de horizon. Ook zijn er mensen die juist in helder afgebakende informatie denken. Concreet en feitelijk. Wanneer u tegen deze laatste groep zegt dat u dit werk al 10 jaar doet en dat u in al die jaren veel ervaring met het probleem van de patiënt hebt opgedaan waardoor het allemaal goed komt zal deze u waarschijnlijk zo vaag vinden dat het beeld ontstaat dat u er niet echt verstand van heeft.

Wanneer u daarentegen die eerste groep vertelt dat ze de komende 3 maanden elke dag om stipt 08.30 uur hun medicijn moeten innemen zal de eerste reflex zijn: ‘help, ik zit in de gevangenis’.

Kent u uw eigen voorkeursstijl? Vast wel. Mocht u in de toekomst merken dat het kwartje bij een patiënt niet valt, kijkt u dan gerust eens of uw eigen voorkeursstijl en die van de patiënt overeenkomen. Alleen al met bovenstaande stap kunt u veel bereiken.

Wellicht klinkt dat een beetje als een moderne Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Deze mogelijkheid om nieuwe wegen te verkennen is echter veel onschuldiger.

Delen