Opinie

 • Bloggers

  Artsenauto.nl biedt journalisten, bestuurders en professionals uit de zorg een podium om hun visie op de medische wereld onder de aandacht te brengen of commentaar te leveren op actuele ontwikkelingen in de zorg. Zij doen dit op persoonlijke titel en vertolken niet noodzakelijkerwijs de standpunten van VvAA of de redactie van Arts en Auto.

  • Frank van Wijck

   Frank van Wijck

   Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer dagelijks een weblog bij op de website van Arts en Auto.

   Recent: Gerechtvaardigde behoefte
  • Flip Vuijsje

   Flip Vuijsje

   Flip Vuijsje studeerde politieke wetenschap en sociologie; was hoofdredacteur van onder meer Intermediair en Arts en Auto, en heeft zijn eigen bureau voor redactionele hulp bij zorgpublicaties (www.bureauflipvuijsje.nl).

   Recent: Artikel 13, opnieuw
  • Ignace Schretlen

   Ignace Schretlen

   Ignace Schretlen is publicist, beeldend kunstenaar en voormalig huisarts.

   Recent: Terug in de praktijk
  • Dienie Koolen-Goossens

   Dienie Koolen-Goossens

   Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn.

   Recent: Eenzaamheid
  • Bram Vermeer

   Bram Vermeer

   Bram Vermeer is wetenschapsjournalist en heeft zich gespecialieerd in Innovatie.

   Recent: Dat andere glazen huis
  • Opinie

   Opinie

   Artsenauto.nl biedt journalisten, bestuurders en professionals uit de zorg een podium om hun visie op de medische wereld onder de aandacht te brengen of commentaar te leveren op actuele ontwikkelingen in de zorg.

   Recent: Open brief aan de Nederlandse verloskundigen
  • Remke van Staveren

   Remke van Staveren

   Remke van Staveren is een bevlogen psychiater met HART voor de GGZ. Zij zet zich in voor een betere, herstelgerichte, menswaardige GGZ; vanuit de gedachte dat wij ons daar allemaal, op onze eigen werkplek en binnen onze mogelijkheden voor kunnen inzetten.

   Recent: Kippen en kerst-DBC's
  • Alan Ralston

   Alan Ralston

   Alan Ralston is psychiater, verbonden aan een gesloten afdeling, en filosoof. Hij waakt over publieke en professionele waarden in de zorg.

   Recent: Inkoppen
  • Marc Rouppe van der Voort

   Marc Rouppe van der Voort

   Marc Rouppe van der Voort is manager Lean en zorglogistiek in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht / Nieuwegein en is voorzitter van het netwerk Lean in de zorg (www.lidz.nl). Hij heeft diverse boeken over lean in de zorg gepubliceerd, houdt een algemene blog over lean in de zorg bij en schrijft met Henk Veraart op onregelmatige basis voor artsenauto.nl specifiek over lean voor de praktijk van zorgprofessionals.

   Recent: Plannen voor pieken en dalen
  • Lewi Vogelpoel

   Lewi Vogelpoel

   Lewi Vogelpoel is radioloog en blogt op persoonlijke titel over de inrichting van de gezondheidszorg.

   Recent: De nieuwe kleren van de keizer
  • Menno Oosterhoff

   Menno Oosterhoff

   Menno Oosterhof is psychiater en kinder- en jeugdpsychiater. Over problemen in de zorg windt hij zich meer op dan goed voor hem is. Daarom schrijft hij daar blogs over, maar ook over inhoudelijke aspecten van de zorg, zoals de aard van psychische aandoeningen, vooroordelen daarover en over alle verschijningsvormen van de dwangstoornis. Daar weet hij meer van dan hem lief is, want hij heeft zelf een dwangstoornis.

   Recent: NIEUW! Toestemming zonder te vragen
  • Anita Kaemingk

   Anita Kaemingk

   Anita Kaemingk (51) is neuropsycholoog en docent consultatie en reflectie. In 2016 beschreef zij in de serie columns ‘Over leven’ haar ervaringen als patiënt met de gezondheidszorg.

   Recent: In de schoenen van de patiënt
  • Tjitske van Engelen

   Tjitske van Engelen

   Tjitske heeft een jaar als anios Interne Geneeskunde gewerkt en is recent begonnen met promotieonderzoek naar infectieziekten. Zij schrijft over haar ervaringen in de kliniek, het wel en wee van promovendi en verwonderingen binnen de gezondheidszorg."

   Recent: IJverzucht
  • Michael van Balken

   Michael van Balken

   Michael van Balken is uroloog in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

   Recent: 'Zorgverzekerarts'
  • Ilona van Nispen tot Pannerden-Moorrees

   Ilona van Nispen tot Pannerden-Moorrees

   Ilona van Nispen tot Pannerden- Moorrees (45) is voormalig marine-arts en heeft sinds 5 jaar een eigen huisartspraktijk. Zij blogt in het kader van GRIP, naar aanleiding van een oproep in Arts en Auto.

   Recent: GRIP op de dokter - heb ik het wel of niet?
  • Laurine Alderlieste

   Laurine Alderlieste

   Laurine Alderlieste is  AIOS huisartsgeneeskunde in Utrecht en woont in Amsterdam. Eerder werkte zij als ANIOS neurologie (Rotterdam) en ANIOS geriatrie (Blaricum). Tijdens haar studie maakte zij deel uit van het dagelijks bestuur van De Geneeskundestudent.

   Recent: GRIP - 'Meer energie, minder stress'
  • Willemijn van der Zwaard

   Willemijn van der Zwaard

   Willemijn van der Zwaard is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en projectleider van De Zorgagenda. Zie www.dezorgagenda.nl voor meer informatie over dit project.

   Recent: Over blauwe ogen en zwart-op-wit verantwoorden
 • VvAA

  • Ferdinand Wit

   Ferdinand Wit

   Ferdinand Wit is manager Beleggingen & Treasury bij VvAA.

   Recent: Groenfondsen
  • Peter Boot

   Peter Boot

   Peter Boot is adviseur bij VvAA financieel-economisch adviesbureau.

   Recent: Onverwacht verlies
  • Gerlach Cerfontaine

   Gerlach Cerfontaine

   Gerlach Cerfontaine is arts en voorzitter van Vereniging VvAA

   Recent: Spannend
  • Geraline Leusink

   Geraline Leusink

   Geraline Leusink is arts MBA en bestuurslid van Vereniging VvAA

   Recent: Momentum
  • JanDiet Berendsen

   JanDiet Berendsen

   JanDiet Berendsen is fysiotherapeut in Breskens en bestuurslid van Vereniging VvAA.

   Recent: Waardegericht
  • Edwin Brugman

   Edwin Brugman

   Edwin Brugman is directeur Kennismanagement en netwerken VvAA.

   Recent: Solidariteit
  • Miranda Joziasse

   Miranda Joziasse

   Miranda Joziasse is financieel planner bij VvAA.

   Recent: Niet leuker
  • Annemarie Smilde

   Annemarie Smilde

   Annemarie Smilde is senior jurist gezondheidsrecht/teammanager bij VvAA rechtsbijstand.

   Recent: Wkkgz uitgelicht
  • Mascha de Ridder

   Mascha de Ridder

   Mascha de Ridder is teamcoach in de gezondheidszorg en geeft voor VvAA Opleidingen en Teamcoaching trainingen onder meer op het gebied van samenwerken, onderhandelen en vergaderen. Daarnaast begeleidt zij verschillende vakgroepen bij samenwerkingsvraagstukken en visieontwikkeling.

   Recent: Een goede indruk
  • Erica Bakkum

   Erica Bakkum

   Erica Bakkum is Gynaecoloog en bestuurslid van Vereniging VvAA.

   Recent: Keurslijf
  • Stephanie Gerke Meijsen

   Stephanie Gerke Meijsen

   Stephanie Gerke Meijsen is binnen VvAA verantwoordelijk voor de contacten met alle studenten die een opleiding binnen de gezondheidszorg volgen.

   Recent: Tilburg West
  • Brigitte Cornelissen

   Brigitte Cornelissen

   Brigitte Cornelissen is dierenarts en bestuurslid van Vereniging VvAA

   Recent: Op maat
  • Miriam Stoks

   Miriam Stoks

   Miriam Stoks is apotheker en bestuurslid van Vereniging VvAA

   Recent: Gratis bier