Handel is handel

Demissionair minister Conny Helder laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat ze geen mogelijkheden ziet om ‘excessen en onnodige (hoge) zorg-ict uitgaven te voorkomen’. Met deze brief geeft ze gevolg aan de vraag van toenmalig Kamerlid Joba van den Berg of het haalbaar is om een maximale winstmarge mogelijk te maken voor EPD-leveranciers.

Het antwoord van Helder op die vraag is onomwonden duidelijk: nee dus. Want bepaal maar eens of de hoogte van de winst die deze leveranciers maken al dan niet maatschappelijk verantwoord is. Afgezien daarvan zou, schrijft ze ‘ingrijpen op winsten (…) mogelijk ongewenste consequenties kunnen hebben voor de al beperkte marktwerking en het innovatieklimaat op de zorg-ict markt’.

‘De conclusie dat de zorgpartijen jarenlang alle mogelijkheden hebben laten liggen op dit gebied, ligt tamelijk voor de hand’

Ze vindt dat de Autoriteit Consument & Markt haar rol moeten pakken om in te grijpen waar nodig. Ook heeft ze een kritische noot voor de ziekenhuizen. Die zouden meer gezamenlijk kunnen optrekken richting de leveranciers, vindt ze. Daarmee is al een begin gemaakt, zo blijkt uit de laatste zin van de Skiprberichtgeving over het onderwerp. Die luidt: ‘De medisch-specialistische zorg en de huisartsenzorg zijn projecten gestart om hun gezamenlijke behoeften als sector richting ict-leveranciers in kaart te brengen en te prioriteren’.

Goh, werkelijk, in 2024 al? De conclusie dat de zorgpartijen jarenlang alle mogelijkheden hebben laten liggen op dit gebied, ligt tamelijk voor de hand. En je kunt de leveranciers moeilijk verwijten dat ze geen enkele reden hebben gezien om zich te beklagen over het feit dat ze iedere aanbieder maatwerk voor zijn eigen organisatie moesten leveren. Handel is handel tenslotte en de klant is koning.

Delen