Duurzaam in beweging

De huidige gezondheidszorg loopt tegen veel grenzen aan. De kosten nemen onbeheersbaar toe en er worden allerlei maatregelen getroffen waarbij van tevoren niet duidelijk is of dit de zorg beheersbaar zal maken. Op de valreep van deze kabinetsperiode worden contouren geschetst van de bezuinigingen voor volgend jaar. Maar hoe ziet de situatie eruit na 12 september? Wie wordt de grootste partij en wat heeft dat voor een gevolgen voor bijvoorbeeld de marktwerking in de zorg? Wat voor een maatregelen – al of niet goed doordacht en met welke visie gericht op de zorg – worden er dan voorgesteld?

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat wij als zorgverleners een gemeenschappelijke visie moeten ontwikkelen om vanuit die visie de overheid duidelijk te maken wat de randvoorwaarden zijn om dure gezondheidszorg om te bouwen tot duurzame zorg. Op www.zorginspiratie.nl las ik de volgende definitie van duurzame gezondheidszorg: het bevorderen van zowel de gezondheid van de cliënten/patiënten, de werkers/professionals, de samenleving en de natuur, door het verbeteren van haar sociale en ecologische footprint.
Ik denk dat deze definitie de zorgverleners als totale groep zou moeten aanspreken. Maatschappelijke bewustwording is juist hierbij van groot belang. Ook is dit een thema waar beroepsorganisaties over na moeten denken en dat ze op moeten nemen in hun langetermijnvisie. Als fysiotherapeut ben ik een groot voorstander van beweging. Dat is mijn vak en mijn passie. Als zorgverlener ben ik mij er zeer van bewust dat wij met elkaar in de gezondheidszorg voor beweging kunnen zorgen en dat dit het moment kan zijn om dat in te zetten.

Samen werken en samenwerking is het thema van de Vereniging VvAA voor de komende jaren. Ik ben blij dat aan het einde van mijn bestuursperiode VvAA dat thema omarmt en als speerpunt voor de komende jaren kiest.

Delen