Meent u dat nou?

Hoe fijn zou het zijn om het met uw patiënt te hebben over diens klachten en daar een oplossing voor te helpen vinden. Wat zegt u, dat doet u al?

Toch lijkt het steeds meer de vraag te zijn of u daar wel aan toe komt. Niet alleen door de wirwar aan regels en controles vanuit het systeem van wantrouwen dat wij zorgverzekeringswet noemen. Er is nog meer ruis te vinden. Ruis vanaf internet, televisie, sociale media, de buurvrouw op de hoek en soms ook nog van collega’s. Steeds meer mensen raadplegen een van deze bronnen voordat ze bij u komen. In onderzoeken worden verschillende aantallen gehanteerd, passend bij de belangen van de partij die ze weergeeft. Google geeft bijvoorbeeld een hoog percentage aan van mensen die internet afstruinen alvorens hun huisarts te bezoeken: 65 procent. ReShape van UMC St Radboud stelt dit zelfs op 84 procent.

Hoeveel tijd heeft u eigenlijk per patiënt? Een minuut of tien? Een structureel groeiend tijdsbeslag daarvan wordt gevormd door uitleg, ontkrachting of geruststelling naar aanleiding van de vooraf verzamelde informatie. Het paard lijkt daarmee achter de wagen gespannen. Toch is het paard niet vanzelf achter de wagen terechtgekomen.

De kennis en werkwijze in medische kringen is door de buitenwereld vaak omschreven als een black box. Een ondoorzichtige doos waarin zich onnavolgbare, haast magische processen afspelen. Ook patiënten hebben die perceptie lange tijd omarmd en gaven zich zonder morren en zonder doorvragen over aan uw goede zorgen. Dat die tijden veranderen is maar al te zeer voelbaar. Mensen voelen zich steeds vaker steeds meer betrokken bij hun gezondheid. Dat zou heel goed een positieve ontwikkeling te noemen zijn. De behoefte aan informatie die vervolgens ontstaat, is dan ook logisch. Net als in een academische discussie is het niet passend om deze te pareren met een beroep op autoriteit of ervaring.

Ons falen om een volwassen dialoog met patiënten te voeren heeft als vanzelf de ruimte doen ontstaan voor al die ruis. Ons onvermogen om de bril van onze deskundigheid te combineren met het perspectief van de patiënt levert een voortdurende vraag op. Deze vraag is een almaar groeiende draaikolk die steeds vaker steeds meer af zal snoepen van uw consulttijd.

Het antwoord ligt niet in sites en folders. Patiënten geloven patiënten, net als dokters vooral andere dokters geloven. De vraag is hoe we patiënten kunnen stimuleren om samen met ons ook naar elkaar toe een gezondere gesprekspartner te zijn.

Delen