Michelangelo in de polder

In de huidige maatschappij lijkt steeds meer teruggebracht te worden naar een uiterste houdbaarheidsdatum. Of eigenlijk een uiterste houdbaarheidsduur. Alles wat niet binnen 5 minuten overgebracht en geïnternaliseerd kan zijn is verdacht. In dat licht bezien is 10 minuten voor een huisartsconsult zelfs ruim bemeten.

Jip en Janneke hebben de Dikke van Dale vervangen. Kennisoverdracht gebeurt door geruststellend praten hoofden – mits zij dit binnen 5 minuten kunnen – en door de Wikipedia’s van deze wereld die even democratisch als oncontroleerbaar zijn.

Een genuanceerde discussie voeren wordt steeds meer een randverschijnsel. Polemisten worden uitstervende figuren die het respectvol scherpen aan elkaars mening waarderen, maar dat steeds meer in stilte doen.

De vraagstukken die zich in de zorg aandienen vragen wel degelijk om een genuanceerde discussie. De belangen die ermee zijn gemoeid zijn veel te groot om dat niet te doen, het belang van de patiënt voorop. Het zijn vraagstukken met ook hele kwetsbare kanten, bijvoorbeeld op ethisch vlak, die gemakkelijk kunnen leiden tot krantenkoppen met chocoladeletters. Waar die koppen schreeuwen om oplossingen, wurgen ze elke vooruitgang als een volwassen boa constrictor.

Het verhaal gaat dat toen er, zeg maar, audities werden gedaan voor de beschildering van de Sixtijnse Kapel, er bij vooraanstaande schilders werk werd opgehaald ter beoordeling en ter vergelijk. Zo kon de meest passende man worden gekozen voor deze buitengewone opdracht. In die wetenschap gaven schilders hun mooiste, krachtigste en rijkste werken mee. Zo niet Michelangelo. Hij vroeg de boodschapper van het Vaticaan even te wachten en tekende achteloos uit de losse pols een volmaakte cirkel op een leeg vel. Dat is een vertoon van vakmanschap om stil van te worden. De uitkomst van de auditie stond op dat moment al vast.

Zolang er geen Nederlandse Michelangelo op staat om met één streek van een penseel een nieuw zorglandschap te creëren, zullen we alle rijkdom aan kennis, ervaring, visie en moed nodig hebben om samen een toekomst te bouwen. Dat gaat langer duren dan 5 minuten. Dat geeft niet. De uitkomst moet ook beduidend langer meegaan dan 5 minuten.

Delen