Verkeerd verbonden

In een reactie op een eerdere blog schreef een lezer: “Iemand een idee hoe ik gemotiveerd en dienstbaar mijn ambacht kan blijven uitoefenen?”

Daar werd niet rechtstreeks op gereageerd. Met enige vertraging zou ik daar zelf graag een bescheiden lichtje bij laten schijnen.

Het beeld dat mij voor ogen komt is dat van een ouderwetse telefooncentrale. Daar zaten de hele dag ijverige dames om steeds de gewenste verbinding tot stand te brengen. In deze digitale tijd is het moeilijk voor te stellen dat ieder telefoontje vroeger alleen door middel van handmatige acties tot stand kon komen. Toch is dat een hele tijd het geval geweest.

Hoewel ik er geen onderzoek naar heb gedaan, kan ik mij zo voorstellen dat de term ‘Verkeerd verbonden’ ergens uit die tijd moet stammen. Het was letterlijk mogelijk met een ander nummer verbonden te worden dan de beller had gewenst.

In dat beeld zit voor mij een mogelijk antwoord op de vraag waarmee deze blog begon. De zorgprofessional die een verbinding tot stand wil brengen, die een doel heeft, maar die door tussenkomst van een onzichtbare derde persoon ergens anders uitkomt dan ooit de bedoeling was.

Motivatie en dienstbaarheid zijn een vruchtbare akker waar het begrip verbinding dienst doet als ploeg die de akker vruchtbaar houdt. Verbinding met de patiënt, waardoor op een heel wezenlijk niveau duidelijk wordt wat diens wensen, vragen en angsten zijn. Verbinding met de eigen drijfveren, met datgene waar u tijdens uw opleiding stralende ogen van kreeg wanneer u anderen erover vertelde.

Veel zorgprofessionals voelen zich op dit moment ‘verkeerd verbonden’ door die rare ongrijpbare telefooncentrale. Waar zij aansluiting zochten bij mensen, werden ze met procedures verbonden. Waar ze het nummer opzochten van een hulpbehoevende patiënt werd de telefoon beantwoord door een onbekende stem op een kantoor.

De vraag die ik deze lezer graag zou willen stellen is: Kunt u zich de laatste keer herinneren dat u na uw werk fluitend terug naar huis ging vanwege iets wat die dag op uw werk was gebeurd?

Wellicht helpt het antwoord op die vraag u om de verbinding te herstellen die zo jammerlijk verloren is gegaan.

Delen