Wat denkt u zelf?

In een van de vorige columns ging het over de toverformule R = K x A. Resultaat is gelijk aan Kwaliteit maal Acceptatie.

Acceptatie (door de patiënt) en participatie (ook door de patiënt) liggen in elkaars verlengde. Actieve betrokkenheid van de patiënt bij diens eigen ziekteproces, en waar mogelijk genezingsproces, wordt alom gezien als een positieve waarde. Dat is mijns inziens ook terecht. Dat acceptatie van hetgeen u als medicus aanreikt hierbij een grote rol speelt is evenzeer evident. Tot zover lijkt er niets aan de hand.

Wanneer ik patiënten hoor praten over ervaringen met huisartsen, wordt echter snel duidelijk dat de pijn niet zit in de intentie van de huisarts, maar in de wijze waarop die intentie wordt overgebracht. De beleving van de hoofdrolspeler in dit blijspel is dat een consult steevast begint met een variant op de vraag: En wat denkt u zelf dat er aan de hand is?

De wens om acceptatie te bereiken is goed af te lezen aan deze vraag. Hij sluit immers aan bij de verwachtingen en de belevingswereld van de patiënt. Het zou fijn zijn wanneer deze dat ook zo zou opvatten. Dat is niet het geval. Doordat patiënten het ervaren als een volstrekt procedurele vraag, zonder een poging daadwerkelijk contact te maken, nemen ze deze niet serieus. Met een beetje pech nemen ze daarmee in één moeite door ook de steller van de vraag niet meer serieus. Vergezocht? Nee, dat is vrij letterlijk wat opvalt in gesprekken met patiënten.

Het zou een mooie vraag zijn om aan u zelf voor te leggen: maak ik vaak gebruik van dezelfde openingsvraag zodra de patiënt de reden van zijn komst heeft verteld?

Mocht dat zo zijn, dan zou ik u graag een tip aanreiken. Die tip is om bij elke patiënt gebruik te maken van het feit dat u uw pappenheimers kent en daarmee bij iedere persoon naar een ander aspect nieuwsgierig zou kunnen zijn. Wanneer u uw vraag daarop aanpast, wordt deze minder open, maar kan deze veel persoonlijker ervaren worden.

In mijn ogen zal dat laatste meer dan compenseren wat de vraag aan open karakter verliest. Wat denkt u zelf?

Delen