Afschaffen jubelton

In gesprekken met VvAA-leden merk ik dat ouders zich vaak zorgen maken over de kansen van hun kinderen als starter op de woningmarkt. Een vervolgvraag is dan of zij hierin de kinderen financieel kunnen ondersteunen, zeker nu het kabinet de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning afschaft.

Die verruimde vrijstelling, ook wel de jubelton genoemd, wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagd van €106.671,- tot het bedrag van de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling (€28.947,- in 2023). Vanaf 1 januari 2024 wordt de jubelton volledig afgeschaft.

Er zijn nog verschillende mogelijkheden

Ook na het vervallen van de jubelton zijn er nog verschillende mogelijkheden. Zo mag u uw kinderen jaarlijks een belastingvrij bedrag schenken en kan in ouder-kindrelaties onder voorwaarden nog steeds gebruik worden gemaakt van de hiervoor vermelde reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling. In het kader van besparing van erfbelasting kan het in sommige situaties toch voordelig zijn een hogere schenking te doen en hierover schenkbelasting te betalen.

Een andere optie is dat u als ouder uw kind een lening verstrekt waarbij bijvoorbeeld de rentelasten (of een deel daarvan) aan het kind worden teruggeschonken. Indien de lening bestemd is voor de eigen woning en uw kind een eigen inkomen heeft, kan daarbij aanspraak worden gemaakt op hypotheekrenteaftrek, mits de lening in maximaal 30 jaar volgens een vooraf vastgesteld aflosschema wordt afgelost.

Verlies de eigen financiële situatie niet uit het oog

Welke optie het meest passend is, zal sterk afhangen van de financiële situatie van zowel ouder als kind. Ook de (toekomstige) belastingwetgeving zal daarbij een rol spelen.

Helaas kom ik in de praktijk ook situaties tegen waarbij ouders wel denken aan hun kinderen, maar daarbij hun eigen financiële situatie uit het oog verliezen. Eenmaal geschonken bedragen kunt u niet meer terughalen en ook een lening aan uw kinderen kunt u niet zomaar opeisen. Belangrijk is om een duidelijk beeld te hebben van uw financiële toekomst voordat u dit soort ingrijpende keuzes maakt.

Delen