Harvard-award voor kinderhematoloog Anne de Pagter

Kinderhematoloog Anne de Pagter heeft de Anthony Grant Award for Research Excellence ontvangen van het Institute of Coaching, verbonden aan de Harvard Medical School. De Pagter is oprichter van Stichting ‘Challenge & Support’. Deze stichting heeft als doel om persoonlijke en professionele ontwikkeling van zorgprofessionals structureel in organisaties in te bedden.

Ter ere van de award verzorgde Anne de Pagter de keynote lecture van de Leadership & coaching in Healthcare conferentie in Boston

Ruim 5 jaar geleden nam Anne de Pagter het initiatief om samen met collega’s van het LUMC, de UVA en het Erasmus MC te werken aan het werkklimaat en werkplezier op de werkvloer. Met steun van vele partijen is dit initiatief uitgegroeid tot Stichting Challenge & Support.

De stichting heeft nu de Anthony Grant Award for Research Excellence ontvangen van het Institute of Coaching, verbonden aan de Harvard Medical School. Anne de Pagter verzorgde de keynote lecture van de Leadership & coaching in Healthcare-conferentie in Boston en treedt toe tot het internationale onderzoeksnetwerk van het Institute of Coaching.

‘Ik gun dit elke collega’

In 2022 vertelde De Pagter over de stichting en haar drijfveren in dit interview in Arts en Auto: ‘Ik gun dit elke collega’ het volgende:

“Ik gun iedereen die daar behoefte aan heeft ondersteuning in professionele en persoonlijke ontwikkeling.” Daarbij ziet ze coaching niet als de heilige graal, maar als onderdeel van een breder palet van ondersteuning, waartoe ook intervisie en peer support behoren.

“Al die onderdelen kunnen elkaar voeden. Medisch professionals zijn enorm zelfredzaam, maar ontwikkelingsgerichte coaching kan helpen om te reflecteren, om te herkennen en erkennen wat energie geeft en kost én om dit optimaal in te zetten in het dagelijks werk. Daarmee heeft het effect op onszelf, op het team én op de kwaliteit van zorg.”

Beeld Nout Steenkamp | Anne de Pagter in 2022

Wetenschappelijk bewezen

De wetenschappelijk bewezen aanpak van Challenge & Support beïnvloedt het functioneren en de bevlogenheid van de zorgprofessionals in positieve zin. 75 procent van de professionals geeft aan minder stress te ervaren en 72 procent een betere werk-privébalans. De effecten worden zowel voor, tijdens als na het traject gemonitord.

De inzichten bieden teams en organisaties concrete handvatten om de begeleiding van professionals en de kwaliteit van zorg verder te optimaliseren, zoals ook wordt beoogd met het Integraal Zorg Akkoord.

De zorg aantrekkelijk houden

Ronnie van Diemen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Challenge & Support: “De gezondheidszorg bevindt zich in een cruciale fase. De nu reeds bestaande tekorten aan zorgprofessionals in een tijd dat de zorgvraag de komende jaren steeds meer zal toenemen, vragen alle aandacht. We moeten keihard aan de slag om de zorg aantrekkelijk te houden voor professionals, nu en in de toekomst. Met deze aanpak laat Challenge & Support zien dat investeren in werkplezier en levenslang leren kan én werkt.”

Delen