Boze stiefmoeder

Als we heel klein zijn, weten we het al: stiefmoeders, daar moet je mee uitkijken. Zo ook met Bep, de stiefmoeder van mijn neef Karel. De moeder van Karel, Vera, overleed in 2010. In haar testament stond dat haar bezittingen naar haar man Joost gingen en dat Karel een geldvordering op zijn vader kreeg. Op de begrafenis van Vera zag Joost zijn jeugdliefde Bep terug waarmee hij korte tijd later hertrouwde.

Tijdens een vakantie in Lanzarote eerder dit jaar overlijdt Joost. Joost heeft in zijn testament drie legaten opgenomen voor Bep. Het verschil tussen een erfdeel en een legaat is dat het eerste recht geeft op een deel van de nalatenschap, terwijl het tweede de toekenning van een specifieke bezitting regelt. In het geval van Bep ging het om een geldbedrag van € 85.000,-, de oldtimer van Joost en het recht van gebruik en bewoning van zijn woning.

De rechter oordeelt dat de woning moet worden verkocht

Joost heeft Bep benoemd tot executeur. In die hoedanigheid moet Bep onder meer de nalatenschap vereffenen; ze moet de nalatenschapsschulden – waaronder de geldvordering die Karel sinds het overlijden van zijn moeder op zijn vader heeft – voldoen. Maar Bep claimt dat er geen geld is om de vordering van te betalen. En het huis verkopen vertikt ze. Ze vindt dat haar bewonings- en gebruiksrecht zwaarder telt dan de aanspraak van Karel.

Uiteindelijk moet de rechter er aan te pas komen. En die is het met Bep eens dat er onvoldoende liquide middelen zijn. Om die reden oordeelt de rechter dat de woning moet worden verkocht: de vordering van Karel is een nalatenschapsschuld. En pas als alle nalatenschapsschulden zijn ingelost, kunnen uit de resterende nalatenschap de legaten worden voldaan. Dus niet de aanspraak van Bep, maar die van Karel heeft voorrang bij de afwikkeling van de nalatenschap.

U begrijpt: wilt u een geliefde bevoordelen na uw overlijden, dan bepaalt de samenstelling van uw nalatenschap op welke wijze u dat het beste doet.

Delen