Buitenlandselectie – Voorpublicaties

Eens in de maand plaats ik hier een selectie van links naar opmerkelijke nieuwe ‘leesverhalen’, meer bedoeld voor in de leunstoel dan voor achter het bureau. Ze zijn afkomstig uit Engelstalige kwaliteitsmedia, en gaan over onderwerpen die te maken hebben met gezondheidszorg en gezondheid. (Voor dagelijkse buitenland-updates: volg mij via Twitter @flipvuijsje)

Het zal wel te maken hebben met de schaalgrootte van de markt. Maar in de Engelstalige media merk je, in elk geval als je naar de aanbodkant kijkt, helemaal niks van die vermeende trend van deze tijd dat ‘de mensen niet meer willen lezen’. Ik blijf mij er juist steeds over verbazen hoe groot het aanbod is van vaak excellente artikelen. Ook op het specifieke terrein van gezondheidszorg, waar juist de betere publieksmedia steeds meer ruimte voor vrij lijken te maken.

Parallel hieraan is er ook een gestage stroom van nieuwe publieksboeken over onderwerpen uit de medische wereld. Ook dit vindt zijn weerslag in de media, niet alleen in de vorm van soms uitgebreide boekbesprekingen maar ook van voorpublicaties en excerpten die online gratis kunnen worden gelezen. Ook deze maand brengt weer een aantal voorbeelden.

Alexandra Robbins is een Amerikaans journalist en auteur van al verschillende bestsellers. Haar nieuwste boek heet The Nurses: A Year of Secrets, Drama and Miracles With the Heroes of the Hospital. Een jaar lang volgde zij vier verpleegkundigen, en interviewde daarnaast nog honderden andere. Het resultaat is een boek met als rode draad dat deze beroepsgroep meer erkenning en respect verdient dan nu meestal het geval is.

Twee (bewerkingen van) hoofdstukken uit The Nurses zijn gratis online beschikbaar. The Atlantic publiceerde ‘The Problem With Satisfied Patients’, waarin Robbins kritiek levert op het concept van patiënttevredenheid. Of beter: op hoe hiermee door Amerikaanse ziekenhuizen wordt omgegaan, vooral sinds de overheid daar financiële consequenties aan is gaan koppelen. Kort gezegd: door patiënten zo veel mogelijk hun eigen zin te geven, en in te zetten op de verblijfservaring van een viersterrenhotel, kan de échte, medische kwaliteit van zorg juist in gevaar komen. (“Patiënten kunnen reuze tevreden zijn, en een uur later dood.”)

Een tweede excerpt uit The Nurses staat op artsenweblog KevinMD, met als titel ‘The truth about sex in the hospital’. Wat opvalt, is dat de auteur eerst uitlegt dat veel van de beeldvorming hierover opgeklopt en overdreven is. Om daarna juist veel hiervan te bevestigen… Want ja: in ziekenhuizen vindt veel seks plaats. En ja: ook de verpleegkundige staf is hierbij actief van de partij. Maar dit alles wel in een context van dubbele moraal: één voor de artsen, die overal mee wegkomen; en één voor de nurses, die soms een hoge prijs moeten betalen, zoals het verlies van hun baan.

In een speciale bijdrage voor online magazine Slate focust Alexandra Robbins nog scherper in op de ongelijkwaardigheid van posities van artsen en verpleegkundigen. ‘Doctors Throwing Fits’ heet dit artikel, waarin Robbins schrijft dat een van de meest shockerende dingen die ze bij het maken van haar nieuwe boek tegenkwam, een ‘epidemie’ was van bullying-gedrag van dokters tegenover verpleegkundigen. Met soms ernstige gevolgen voor de kwaliteit, en de veiligheid, van de ziekenhuiszorg.

Oliver Sacks kwam de afgelopen maanden hier al eerder ter sprake, vanwege publicaties van zijn eigen hand over zijn terminale ziekte. Nu komt hier nog eens de verschijning bij van zijn nieuwe autobiografie On the Move – A Life. We kennen Sacks, 81 jaar oud intussen, vooral als neuroloog en succesvol schrijver van publieksboeken over zijn vak. Maar nu gunt hij lezers voor het eerst ook een blik op de strikt persoonlijke kant van zijn leven. Inclusief zijn ‘wilde’ jongvolwassen jaren van heftig gebruik van allerlei drugs. En inclusief zijn homoseksualiteit, waarmee hij pas op hoge leeftijd voor zichzelf in het reine lijkt te zijn gekomen.

On the Move is opnieuw aanleiding tot de nodige media-aandacht. Zoals deze informatieve bespreking in The New York Times. En zoals een bijzonder artikel door de schrijver Lawrence Weschler, die een tijdlang veel persoonlijk contact met Oliver Sacks had in de jaren voordat die wereldberoemd werd. ‘A Rare, Personal Look at Oliver Sacks’s Early Career’ staat op de website van Vanity Fair.

Eric Duncan, afkomstig uit Liberia, was afgelopen september de eerste patiënt bij wie in de Verenigde Staten ebola werd vastgesteld. Dit gebeurde in een ziekenhuis in Dallas, kort nadat hij zelf voor het eerst in zijn leven voet op Amerikaanse bodem had gezet. Hij overleed op 8 oktober, 45 jaar oud. Ook al in Vanity Fair verscheen een artikel met als titel ‘The Tragic Love Story Behind America’s First Ebola Victim’. Het komt uit het autobiografische boek My Spirit Took You In, geschreven door Louise Troh. Zij zelf was al 16 jaar eerder vanuit Liberia naar Texas geëmigreerd, waarbij zij aanvankelijk al haar negen kinderen in Afrika moest achterlaten, inclusief een zoontje van wie Eric Duncan de vader was. Een complex verhaal van familie en armoede, Afrika en Texas, liefde en aanstaande dood.

Gavin Francis is een Schotse schrijver van bekroonde reisboeken, met een voorkeur voor polaire streken, en tegelijk huisarts in Edinburgh. Zijn nieuwe boek heet Adventures in Human Being, en wordt uitgegeven door de onvolprezen Wellcome Collection. Het heeft als onderwerp het menselijk lichaam, en Francis toont zich het type bevlogen dokter voor wie dit al evenzeer een domein is voor adembenemende ontdekkingsreizen als de extreme uithoeken van onze aarde. The Guardian publiceerde een uitgebreid excerpt: ‘I journey through the body every day’.

Alan Levinovitz is godsdienstwetenschapper, verbonden aan James Madison University in Virginia. Zijn nieuwe boek heet The Gluten Lie, en gaat over modes en obsessies op het gebied van (on)gezond eten. Een onderwerp dat goed aansluit op zijn expertise als kenner en onderzoeker van religie. Want al die radicale ‘scholen’ op het gebied van wat je absoluut nooit mag eten, zoals vet, suiker, zout en vooral gluten, blijken bij serieuze beschouwing varianten van geloof.

Een verslag van een uitgebreid gesprek met Levinovitz, ‘Purity Through Food: How Religious Ideas Sell Diets’, is gepubliceerd door The Atlantic. En een door hem zelf geschreven artikel is te vinden bij Wired. Dat heet ‘An Alternative-Medicine Believer’s Journey Back to Science’, en vertelt het verhaal van hoe een vader en moeder, beiden arts, met twee zoontjes met autisme, zich jarenlang lieten meeslepen in de wereld van het anti-gluten-evangelie, en hiervoor een hoge prijs betaalden. Een artikel dat zich tegelijk laat lezen als een heldere ontmythologisering van alles wat maar als alternatief, integratief en natuurlijk wordt verkocht aan wanhopige mensen op zoek naar antwoorden die er in werkelijkheid niet zijn.

 

Delen