Cultuuromslag

Uit de VvAA Bezielingsscan 2023 blijkt dat maar 20 tot 30 procent van alle zorgprofessionals tot aan het pen­sioen wil blijven doorwerken. Het percentage zorgprofessionals dat jongeren aanbeveelt om in de zorg te gaan werken ligt (ver) onder de 50 procent. Beide cijfers laten een daling zien ten opzichte van 2019 en zijn weinig hoopvol als het gaat om het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Ook wordt nog steeds een (toenemende) hoge regeldruk ervaren; deze is het hoogste onder fysiotherapeuten en huisartsen. De, gelukkig met twee jaar uitgestelde, jaarverantwoording vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), zal een verdere verhoging van de regeldruk geven, wat onwenselijk is.

‘Fysiotherapeuten en huisartsen ervaren hoogste werkdruk’

Overigens geeft 91 procent van mijn beroepsgroep, de fysiotherapeuten, aan dat de zorgverzekeraars de grootste veroorzakers van de ervaren regeldruk zijn. Het onlangs door VvAA (in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM) opgestarte onderzoek naar de verbetermogelijkheden in de relatie tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraars, is dan ook hoognodig en levert hopelijk aanknopingspunten op voor een verbeterslag.

Ook blijkt uit de recent uitgevoerde kleine bedrijven­index (KBI) Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht dat de werkdruk in de fysiotherapie buitensporig hoog is, resulterend in hoge stressscores en burn-out. Veel praktijken kampen met een te lage solvabiliteit en kunnen niet vanuit eigen financiële middelen innoveren. Ook is er nog steeds geen cao in de eerstelijns fysiotherapie. Het verhogen van de structureel te lage tarieven in de fysiotherapie is dan ook een must, temeer omdat fysiotherapie een belangrijke bijdrage kan leveren aan passende zorg en de inzet van duurdere zorg kan voorkomen.

Een cultuuromslag is noodzakelijk, zodat werken in de zorg weer aantrekkelijk wordt, de regeldruk en werkdruk verminderen en er passende zorg verleend kan worden tegen een passende vergoeding. Ik hoop dan ook dat bij de komende Tweede Kamerverkiezing de zorg voor alle partijen een belangrijk speerpunt zal zijn.

Delen