De kracht van nee zeggen

De geplande bouw van vier nieuwe kankercentra dreigt niet door te gaan nu zorgverzekeraars vooralsnog weigeren om behandelingen te vergoeden, zo berichtte de Volkskrant maandag. Minister Schippers van VWS zou een aantal academische ziekenhuizen een vergunning willen verstrekken om protonentherapie, een nieuwe vorm van bestraling, aan te gaan bieden. Aan de nieuw te bouwen kankercentra hangt een prijskaartje van een slordige 350 miljoen euro.

Op zijn minst opmerkelijk is dat de bouwplannen en financieringsaanvragen van de kankercentra al in zo’n vergevorderd stadium zijn, terwijl de zorgverzekeraars – geen onbelangrijke partij – hun handtekening nog niet eens hebben gezet. Er is noch onder zorgverzekeraars, noch onder artsen een eensluidend oordeel dat de protonentherapie effectief is. Naar aanleiding van een publicatie in de Journal of the National Cancer Institute besloten enkele grote Amerikaanse zorgverzekeraars afgelopen maand de vergoeding te schrappen voor de protonenbehandeling van patiënten met prostaatkanker. De nieuwe bestralingsvorm zou op lange termijn niet beter werken dan andere bestralingsvormen, terwijl de kosten wel dubbel zo hoog zijn.

350 miljoen euro investeren in een nieuwe behandelingsvorm die ter discussie staat, is dan ook een risicovolle aangelegenheid. Zeker – cliché maar waar – in een tijd waarin op alle fronten de broekriem moet worden aangehaald. De terughoudendheid onder zorgverzekeraars is dan ook verklaarbaar. Waarom meteen megalomaan vier nieuwe centra uit de grond te stampen? Waarom niet klein beginnen en bij gebleken succes het aantal kankercentra verder uitbreiden? Een dergelijke aanpak is veel minder risicovol en sluit bovendien veel natuurlijker aan op de trend van kleinschaligheid die overal in de samenleving steeds vaker zichtbaar is.

Dat zorgverzekeraars met argumenten stelling nemen tegen de komst van de vier kankercentra valt dus te prijzen. Zorgverzekeraars zijn weliswaar geen democratisch gekozen organen, maar handelen wél met de door alle Nederlanders gezamenlijk afgedragen euro’s. De verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat, brengt met zich mee dat niet ieder nieuw initiatief op het enthousiasme van de zorgverzekeraar hoeft te rekenen. Dat is niets anders dan de kracht van nee zeggen. Mits goed onderbouwd is daar niks mis mee.

Delen