Dokter Asscher?

Lodewijk Asscher wekt sinds de verkiezingen van 15 maart de indruk comfortabel op de verkiezingsblaren te zitten. Afzijdig van informatieperikelen en klaar om helende zalf te smeren om na de komende kabinetsperiode weer met een gezonde partij (van de arbeid!) tevoorschijn te komen.

Maar Asscher heeft ook nog z’n demissionaire job, als Minister van SZW. Vanuit die hoedanigheid stuurde hij de Tweede Kamer en informateur Edith Schippers begin vorige week een rapport, mede namens Eric Wiebes. Het eerder toegezegde rapport bevat een heroriëntatie van het begrip dienstbetrekking. Over de vraag ‘Zzp’er of werknemer?’ in het post-VAR-tijdperk. Een ‘DBA-dingetje’ dus. Of beter ‘ding’ gezien de omvang. Hoewel het zelf aangeeft slechts hoofdlijnen te bevatten, telt het 116 velletjes stevige kost.

De vraag ligt op tafel of de Wet DBA, met haar modelovereenkomsten, nu wel zo’n verstandige oplossing is voor het vaststellen of een zzp’er daadwerkelijk zelfstandige is of toch misschien wel een schijnwerknemer. Retorisch, inderdaad. Want Rutte II maakte uiterst slechte sier met die DBA. Begin vorige jaar stuurden we vanuit VvAA onze volksvertegenwoordigers al een noodkreet om níet in te stemmen met het (toen nog) wetsvoorstel. Tevergeefs. Helaas, want de door ons voorspelde terughoudendheid van opdrachtgevers is daadwerkelijk opgetreden.

Rapport SZW biedt geen oplossing voor  positie zzp’er

Maar hoe dan verder? Het rapport geeft een aanzet: tien mogelijk beleidsalternatieven, waarbij opdrachtgevers en -nemers mogelijk meer duidelijkheid krijgen. En die meer passen bij het actuele maatschappelijke beeld (de huidige basis, de arbeidswetgeving, stamt uit begin vórige eeuw!). Maar een echt fundamentele heroriëntatie ontbreekt. Dat is bewust, lezen we in het rapport, gezien de opdracht en tijdshorizon. De vraag of dat verstandig is, kan in de toekomst nog wel eens met volle kracht terugkeren.

De opstellers van het rapport, afkomstig van diverse departementen, noemen het onderwerp technisch complex en politiek gevoelig. Geen positieve voorspeller voor een vlotte oplossing, lijkt me. Aan de politiek om (mede) op basis van de beschreven alternatieven zorgvuldige en bestendige keuzes te maken. Het DBA-debacle leert het belang daarvan. Maar dan hebben we wel een kabinet nodig, graag eentje met visie.

En dokter Asscher? Die doet even niet mee. Die gaat dus eerst andere wonden helen. Of hij over vier jaar met zijn heruitgevonden arbeidspartij in de herkansing mag, omdat de écht bestendige oplossing nog steeds niet operationeel is? Laten we het vooral niet hopen, al zou het me ook niet bijzonder verbazen…

Delen