coaching

Opmars van coaches

Om zorgprofessionals goed te kunnen begeleiden, is veel meer nodig dan alleen een inschrijving bij de Kamer van Koophandel