palliatieve sedatie

De ander tot last zijn

De angst om anderen tot last te zijn zou strikt genomen bij euthanasie geen rol mogen spelen