poezie

‘Alles valt op zijn plek’

Psychiater-dichter Erik Solvanger dicht omdat het moet. Zijn vierde dichtbundel heet 'Waarom het leven in een witte jas sneller gaat'