Economische vorming

Alles draait om geld, behalve het
menselijk lichaam. Een goede gezondheid is immers niet te koop. De natuur trekt zich van onze economische crises niets aan en zieke mensen worden niet beter van geldinjecties. Toch wordt overal ter wereld pijnlijk duidelijk dat economische middelen, financiële kennis en gedegen bestuurlijk beleid onmisbaar zijn voor een goed zorgsysteem. Dit reikt van de onmogelijkheid zorg te betalen in ontwikkelingslanden tot onbetaalbare zorg in de westerse wereld.

Toekomstige artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, dierenartsen en al hun collegae worden echter nog steeds niet of nauwelijks onderwezen over de finan-
ciële aspecten van gezondheidszorg. Verwonderlijk als je bedenkt dat na het afronden van hun opleiding de meerderheid van deze medici een onderneming zal overnemen of starten. Specialisten worden – nu nog – vaak onderdeel van een maatschap. Veel andere medisch afgestudeerden gaan praktiseren in een eigen praktijk. Daarmee worden wij allen zelfstandig ondernemer. Ondertussen weten de meesten van ons na hun studie niet hoe ze een belastingaangifte moeten invullen, laat staan hoe bedrijfsvoering en financiën werken.

Zijn we vergeten het financiële deel van de gezondheidszorg in het curriculum te implementeren, vond men het niet nodig of is het simpelweg desinteresse? Dat laatste lijkt niet het geval. Het Landelijk Overleg Co-Assistenten toonde onlangs aan dat bijna alle artsen in spe behoefte hebben aan onderwijs over zorgkosten. Nederlandse ziekenhuizen melden dat ze medici nodig hebben in raden van bestuur en toezicht. Daarbij beschrijft de toekomstvisie een steeds grotere rol voor medici in het beheersen van kosten in de zorg. Leuker kunnen we dat niet maken, maar misschien wel makkelijker.

Al sinds lange tijd maken belangrijke competenties, gerelateerd aan de zorg, deel uit van de medische opleidingen. Onderwerpen als ethische en wetenschappelijke vorming zijn niet meer weg te denken uit het curriculum. Ondertussen blijft de economische vorming van de arts onderbelicht.

Zijn we vergeten het financiële deel van de zorg in het curriculum te implementeren?

Medici opereren in een zorgsysteem waar marktwerking de boventoon voert. Het wordt daarom hoog tijd dat de medische opleidingen onderwijzen op een manier die voorbereidt op de rol van zorgaanbieder in dit complexe zorgsysteem. In de tussentijd zullen wij zelf doen wat mogelijk is om kennis van ‘medical business’ en ‘financiële know-how’ te vergaren. Want de medicus van morgen, zal wellicht overmorgen (deels) ondernemer, bestuurder of beleidsvoerder zijn.

Een mooi voorbeeld waar dit toe kan leiden, is de helaas onlangs overleden medicus en beleidsvoerder Els Borst. Zij was de eerste arts die minister van Volksgezondheid werd. Laten wij hopen dat met meer economische en bestuurlijke vorming in het medisch onderwijs, velen in haar voetsporen zullen kunnen treden.

 

Delen