Eigen verantwoordelijkheid

Minister Bruno Bruins (VWS, medische zorg), laat zich niet uit de tent lokken door Algemeen Dagblad over de aanvullende verzekeringen waarover momenteel zo veel te doen is. Hij negeert de suggestieve ondertoon die in de vraagstelling ligt (‘Die zijn vaak hartstikke duur’) en beperkt zich tot de feiten: kijk of je die aanvullende verzekering echt nodig hebt of dat je het niet zelf zou kunnen betalen.

Met andere woorden: burger, neem je verantwoordelijkheid. Die toonzetting zien we niet alleen daar, maar door het hele interview heen. Over de budgetpolis: “Het hangt af van je persoonlijke situatie (…) het is belangrijk om je goed te oriënteren.” Over overstappen: “…niet overstappen om het overstappen”, maar ook: “Ik moedig burgers aan om zich heen te kijken.” Om hulp bij dit laatste te bieden, is VWS nu zelfs de campagne Ik regel mijn zorg goed gestart.

De premiebetaler is ook onderdeel van de sector

De toon is gezet: we hebben dit stelsel nu al meer dan tien jaar, dus burger, benut het. In zijn antwoord op de vraag wat hij gaat doen om de snelle stijging van de zorgkosten af te remmen, ligt impliciet ook een boodschap voor die burger besloten. Hij spreekt over zorg door de huisarts in plaats van het ziekenhuis waar dat kan en over inzet van technologie waardoor mensen minder naar de dokter hoeven. Hiervoor wil hij afspraken maken met de sector, maar er ligt natuurlijk ook een boodschap voor de premiebetaler in besloten: beweeg mee met de ontwikkelingen die we voorstaan, leer erop te vertrouwen door er gebruik van te maken. “We hebben in Nederland al zeer toegankelijke zorg van goede kwaliteit, maar om het zo te houden zijn vele acties nodig”, zegt hij. Zeker, maar niet van de sector alleen. Of anders gezegd: de premiebetaler is ook onderdeel van de sector.

Delen