Garantie

Als directeur van Vereniging VvAA laat ik niet zo vaak van mij horen in Arts en Auto. Maar bij gelegenheid van de lancering van het vernieuwde tijdschrift maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om een column te schrijven. En wel op de plaats waar u vanaf volgend nummer de column van onze bestuursleden zult aantreffen.

VvAA is een bijzondere vereniging. Een groep van meer dan 105.000 zorgprofessionals, die gezamenlijk aandeelhouder zijn van VvAA groep BV. Daarmee is VvAA groep BV eigenlijk uw eigen bedrijf. En Arts en Auto is het verenigingstijdschrift, dat dit jaar al zijn 78ste jaargang beleeft.

Als ik in één woord zou moeten omschrijven wat de belangrijkste waarde van de vereniging is binnen bovenbeschreven structuur, lijkt de term garantie het meest passend. De vereniging – uw vereniging dus – biedt u de garantie dat de producten en diensten van VvAA maximaal zijn afgestemd op de behoeften van de leden.

Ik beschouw het dan ook als mijn taak om er met het bestuur voor te zorgen dat u zich herkent in VvAA. Niet alleen als beroepsgroep, maar vooral ook als individu. VvAA regelt alle zakelijke en privéaangelegen-heden en biedt dienstverlening met een persoonlijk karakter. En u moet als lid volkomen op de kwaliteit ervan kunnen vertrouwen.

Wat voor de vereniging geldt, geldt ook voor Arts en Auto. U moet zich herkennen in het tijdschrift en u moet op de inhoud ervan kunnen vertrouwen, welk beroep in de zorg u ook uitoefent. Of u nu medisch specialist, verloskundige of diëtist bent. Om aan die doelstelling nog beter te kunnen voldoen, heeft de redactie een aantal veranderingen in de formule
doorgevoerd. Schroom niet te laten weten wat u
ervan vindt (redactie@artsenauto.nl). Want wat voor VvAA geldt, geldt ook voor Arts en Auto: u bent eigenlijk de baas.

Delen