Gezonde bedrijfstak

Na een bestuursperiode van twaalf jaar bij Vereniging VvAA, ben ik niet meer herkiesbaar en zal ik mijn werkzaamheden overdragen aan mijn opvolger.

In mijn laatste column wil ik graag aandacht voor de lastige positie van tandartsen. De proef met de vrije prijsvorming is, naar nu blijkt, op de beoordeling van onjuiste cijfers afgeblazen. Vanaf het begin is alles in het werk gesteld om de proef niet te laten slagen. Afspraak was dat als er geen vrij tarief zou komen, de NZa een kostenonderzoek zou uitvoeren. Maar er is geen vertrouwen dat dit eerlijk zal gebeuren. Er is een grote variatie in tandheelkundige praktijken, net zoals bij de orthodontisten. Als je de grote praktijken als norm gaat gebruiken, is er voor de kleinere solopraktijken nauwelijks ruimte meer. Bovendien worden de verdiensten van de tandartsmedewerkers in het kostenonderzoek niet meegenomen. Dat zijn er veel en de komende tijd zal hun aantal alleen maar stijgen, aangezien veel jonge tandartsen geen eigen praktijk meer ambiëren.

Het is een woelige tijd met veel onzekerheden

Tandartsen maken zich zorgen. Zij hebben veel kosten moeten maken om aan de steeds hogere eisen van WIP-richtlijnen te voldoen en om de nieuwe voorwaarden voor het vrije tarief te implementeren. Bovendien is er een behoorlijke vraaguitval, die zich zoals het er nu uitziet in 2013 doorzet. Een vreemde gang van zaken, omdat de tandheelkunde voor 80 procent privaat gefinancierd wordt. De vraaguitval was vooral bij de tandtechniek erg groot, evenals bij de toeleveranciers van tandheelkundige materialen. Het is een woelige tijd met veel onzekerheden.

Ondertussen maken de zorgverzekeraars enorme winsten. Door de verminderde vraag naar zorg in 2012 en de bezuiniging op geneesmiddelen, hebben de grote verzekeraars in 2012 ruim 1 miljard euro overgehouden op de basisverzekeringen en ruim 400 miljoen op de aanvullende tandartsverzekeringen.

Ik hoop dat de tandheelkunde in de toekomst een gezonde bedrijfstak blijft, die goede kwaliteit kan blijven leveren en kan inspelen op de vele innovaties. De patiënten moeten de keuze hebben of ze dit willen. En het is niet aan de zorgverzekeraar om te bepalen wat goed voor hun verzekerden is.

Delen