Verzekeraars aan zet

We kennen nu ruim een half jaar vrije prijsvorming in de mondzorg. Van enige concurrentie tussen de zorgaanbieders enerzijds en shoppende patiënten anderzijds hebben wij weinig gemerkt. Uit recent onderzoek door de ING blijkt dat 76 procent van onze patiënten niet kijkt naar de tarieven van de tandartsen. Slechts 4 procent van onze patiënten vindt prijs het belangrijkst. Kwaliteit is voor de meesten leidend. Alleen bij extreme prijsverschillen denken patiënten aan overstappen. Uit onderzoeken blijkt dat de gemiddelde aanbieder van mondzorg verantwoord omgaat met de vrije tarieven. Gemiddeld zijn de tarieven nauwelijks veranderd, behoudens een kleine inflatiecorrectie – ook al worden onze kosten opgejaagd door steeds hogere normen voor infectiepreventie. Waarom is er dan zo’n ophef en worden wij zwartgemaakt? Het merendeel van de mondzorgaanbieders was geen voorstander van het experiment, integendeel, het is ons opgelegd.

Al in week 1 van 2012 liet een grote verzekeraar van zich horen met een ‘onderzoek’, dat de tarieven met meer dan 10 procent waren gestegen. Dit alles om te onderbouwen dat de gemiddelde premies voor aanvullende verzekeringen met meer dan 10 procent waren gestegen en dat de gemiddelde uitkering was verlaagd naar 80 procent. Veel verzekeraars legden ons contracten voor die slechter waren dan die van 2011. Over de ruggen van onze patiënten probeerden verzekeraars ons te dwingen contracten te tekenen. Het kostte veel tijd om patiënten uit te leggen waarom ze dit jaar voor dezelfde behandeling als vorig jaar moesten bijbetalen. Ook zij zagen dat de verzekeraars de boosdoeners waren. Er is een enorm verschil tussen de premie-inkomsten van de verzekeraars en wat er in totaal aan mondzorg besteed wordt in Nederland. De schatting is 400 miljoen. De verzekeraars zouden een goed gebaar maken om de vergoedingen aan te passen of de premie fors te verlagen. Tijd voor een ander systeem? Verzekeren kan alleen op basis van solidariteit.

De meeste jongeren hebben gebitten waarbij het beter is om geen aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. De verzekeraars houden alleen de hogerisicogroepen over. Een vorm van een onderhoudscontract is waarschijnlijk goedkoper en eerlijker.

Delen