Goede voornemens

Nu alle kerstdiners en oliebollen achter ons liggen, begint iedereen weer fris en fruitig aan het nieuwe jaar. Goede voornemens vliegen je om de oren. Gezonder eten, minder drinken en meer sporten is wat de klok slaat. Maar er zijn ook andere onderwerpen die een goed voornemen verdienen.

Na jaren van inspanning hebben we nog steeds de administratielast niet weten te verminderen in zorgland. Laat staan dat het werkplezier of de bezieling er op dat vlak op vooruit is gegaan. Een groeiende papieren werkelijkheid is ontstaan door een belastend en uitdijend systeem van controle en verslaglegging. Of daarbij de kosten tegen de baten opwegen is onduidelijk. In tijden van (toekomstige) schaarste op zijn minst een verontrustende ontwikkeling.

‘Onze eigen zucht naar zekerheid loslaten’

De oplossing zal waarschijnlijk uit de sector zelf moeten komen. Het is misschien ook een illusie te denken dat anderen het voortouw gaan nemen om de administratiedruk voor ons weg te nemen.

Tijd voor een goed voornemen dus. Het loslaten van onze eigen zucht naar zekerheid door rapportages en controle. En het aannemen van een nieuwe kritische houding ten opzichte van onze administratieve werkzaamheden. Laten we ons bij elke administratieve handeling afvragen of het belangrijk genoeg is om uit te voeren. En waarover we in essentie verantwoording willen afleggen. Bent u zich er overigens van bewust wat u een ander vraagt op te leveren aan rapportages? En hoeveel tijd dat kost?

‘Laten we ons bij elke administratieve handeling afvragen of het belangrijk genoeg is om uit te voeren’

Als u in uw organisatie voor verandering kunt zorgen, steek dan uw nek uit en kom in actie. Zonder zijn we straks misschien meer bezig met administreren dan met de patiënt. En dat met een nijpend tekort aan menskracht in de nabije toekomst.

Dus herbezin u op uw goede voornemens voor 2023. Geef het goede voorbeeld. Het is hard nodig en wellicht is het de start van iets moois.

Delen