ING vreest zelfmoordgolf ouderen

Grootbank ING maakt zich zorgen over het ontstaan van een ‘Eskimocultuur’ als gevolg van de almaar stijgende zorgkosten. Ouderen gaan zich massaal van het leven beroven om de rest van de familie ‘het brood niet uit de mond te stoten’. Het staat er echt, in Zorgvisie 2020.

Kennelijk heeft ING een groot klantenbestand onder ouderen en vreest ze kapitaalvlucht als de jongere erfgenamen het geld van papa doorsluizen naar Rabo of ABN. ING maakt zich zorgen over de houdbaarheid van het huidige zorgstelsel en de wijze waarop solidariteit tussen arm en rijk, ziek en gezond is georganiseerd.

De opstellers van het rapport hebben veel plezier beleefd aan hun taak. Hoe kom je anders aan zo’n vergelijking met de Eskimocultuur? Hadden de opstellers echter even Wikipedia opengeslagen – die betrouwbare internetencyclopedie – dan hadden ze gezien dat bij de Eskimo’s vooral baby’s het slachtoffer waren bij hongersnoden.

Met name over de Inuit (een van de twee belangrijkste Eskimostammen) gaat het gerucht dat ze senicide pleegden in tijden van voedselschaarste. Toch genoten genoten Inuit-ouderen ook dan juist een zekere bescherming vanwege hun bijzondere culturele waarde. De Inuit kenden geen schrift en hielden tradities en verhalen via mondelinge overlevering in stand. Ouden van dagen vervulden de rol van ‘openbare bibliotheek’. Ze waren een belangrijke bron van kennis. Anno 2012 in Nederland moeilijk voor te stellen. Wij hebben internet.

Ouderen die voelden dat hun leven was voltooid en die vonden dat ze nutteloos waren geworden voor de stam, konden wel om hulp bij zelfdoding vragen. Gangbaar was dat familieleden probeerden de oudere van zelfdoding af te houden, maar bij het derde verzoek kon je hulp niet weigeren. Inuit-ouderen die zich lieten ombrengen kozen voor een gewelddadige dood (veelal ophanging). Zo reinigden zij hun ziel voor het hiernamaals.

Hier bestaat al lang een Eskimocultuur, getuige ook het burgerinitiatief Uit Vrije Wil. Onze ouderen maken zichzelf alleen niet van kant om ons jongeren een voedzaam ontbijt te gunnen. Zij kiezen voor de dood omdat zij zich nutteloos voelen; bankzitters in een individualistische maatschappij. Hun verlangen naar een zachte dood heeft niets met solidariteit te maken. Wel veel met armoede.

Voor wie geen genoeg van Eskimo’s kan krijgen: zoek de film Nanook of the north uit 1922. Heel rustgevend.

Delen