Klink is back!

Sinds hij afzwaaide als minister van VWS bracht Ab Klink zijn tijd door in de luwte van het publieke debat. Af en toe dook hij op bij discussies en gaf hij interviews. Maar nu is Ab Klink terug! En hoe: zijn advies voor kostenbesparing is het gesprek van de dag. En dat terwijl er niet veel nieuws in staat. Sterker: Ab Klink herhaalt zijn oude mantra: “Goede zorg is goedkope zorg”.

In zijn tijd als minister stuitte die visie vaak op weerstand. Klink zou er alleen op uit zijn de kosten te drukken, teneinde zich aan zijn begroting te kunnen houden . De drie ‘pijlers’ die hij in het rapport beschrijft klinken bekend: vermijden van overbehandeling, vergroten van de betrokkenheid van patiënten en een betere inrichting van het zorglandschap. Dat Klink medisch specialisten nu wil betalen voor het geven van voorlichting is een winstpunt.

De reacties tot nu toe zijn overwegend positief. Zelfs de PvdA ziet het plan als ‘ondersteuning’ voor de eigen visie. Opvallend: want de partij keerde zich al lang geleden tegen marktwerking en wil daar nu zo snel mogelijk van af. Terwijl Klink het huidige stelsel toch vooral wil behouden. Hij schrijft zelfs letterlijk: “Onze aanpak betekent geen breuk met het huidige stelsel”. In de ogen van Klink ligt het huidige zorgstelsel inclusief marktwerking goed op koers. Wachtlijsten zijn weggewerkt en de prijs per behandeling is gedaald.

Het enthousiasme vanuit de medische sector voor zijn advies is begrijpelijk. Vooral ook omdat hij het vak van de zorgverlener weer ‘leuk’ wil maken. Een van de artsen jubelt in het rapport zelfs: “We krijgen ons vak weer terug.” En de beoogde kostenbesparing van 4 tot 8 miljard liegt er natuurlijk ook niet om.

In mei 2010 hield Klink een toespraak tijdens een congres van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Hij vergeleek de stelselwijzigingen die hij en zijn voorganger Hans Hoogervorst in de zorg hadden doorgevoerd met  bergbeklimmen. Hij zei: “Dames en heren, ik geef u graag nog de drie belangrijkste wijsheden waar bergbeklimmers mee op pad worden gestuurd. Eén: het doel is altijd verder weg dan je denkt. Twee: de top is altijd hoger dan je had ingeschat. En drie: de weg erheen is altijd moeilijker dan je had gehoopt. Maar het uitzicht is het waard.” Twee jaar later krijgt Klink eindelijk gelijk.

Bekijk hier het standpuntenoverzicht gezondheidszorg – verkiezingen 2012.

 

Delen