Koning wil participatiesamenleving

De verzorgingsstaat van weleer is niet meer. Die harde boodschap verkondigde koning Willem-Alexander vanmiddag in zijn troonrede. Volgens de koning transformeert onze klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving waarin burgers – wat de zorg betreft – minder achterover kunnen leunen, maar zelf verantwoordelijkheid dragen voor de eigen gezondheid en die van anderen.

Hoewel er veel valt te zeggen voor het argument om burgers meer verantwoordelijkheid te geven, werpt deze opvatting tegelijkertijd de vraag op in hoeverre publieke voorzieningen straks eigenlijk nog wel publiek zijn als deze meer en meer via private middelen moeten worden opgehoest. Als onderdeel van de nieuwe werkelijkheid sprak de koning “In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren.” Dat klinkt mooi, maar hoe realistisch is het om van burgers te verwachten dat zij zorgtaken verrichten die nu worden uitgevoerd door zorgprofessionals?

Aansluitend op zijn pleidooi voor meer verantwoordelijkheid ging de koning in zijn troonrede voorbij aan een belangrijk aspect dat nu juist wezenlijk bijdraagt aan een duurzame gezondheidszorg, namelijk meer aandacht voor preventie. Nu technologische en digitale ontwikkelingen burgers in staat stellen om instant de eigen gezondheid te meten, kan preventie nog een enorme slinger geven aan meer gezondheidswinst.

Wie een zak chips naar binnen werkt, krijgt via zijn app direct te zien hoe lang hij op de fitnessband moet rennen om alle binnengekregen calorieën weer te verbranden. De ontwikkeling van de patiënt in de lead zal steeds verder voortschrijden. Voor échte gezondheidswinst zijn daarom voedselproducenten- en aanbieders, zorgverzekeraars, consumenten én zorgprofessionals gezamenlijk aan zet. “Er is in onze samenleving veel dat een gezond vertrouwen in eigen kunnen rechtvaardigt”, zo sprak de koning. De gezondheidszorg is aan zet om deze fraaie woorden van koning om te zetten in daden.

Delen