Kwetsbaar

Als corona ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat onze gezondheid kwetsbaar is. Los van de fysieke en emotionele gevolgen, worden de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid vaak onderschat. 

Neem een 40-jarige zelfstandig werkende fysiotherapeut. Wanneer hij arbeidsongeschikt raakt, valt zijn inkomen geheel of gedeeltelijk weg. Vanuit de overheid is er op dit moment, behalve de bijstandsuitkering, geen vangnet. Deze fysiotherapeut zal zijn financiële reserves moeten inzetten om zijn uitgaven te financieren. 

Naast de gevolgen op korte termijn, zijn er ook gevolgen op langere termijn. De pensioenopbouw bij het beroepspensioenfonds stopt. Premievrijstelling kan namelijk alleen worden meeverzekerd als er ook sprake is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Er zal daarnaast geen ruimte zijn om nog te sparen voor de oudedag. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is duur, maar bedenk wel dat er in bovenstaand voorbeeld bij langdurige arbeidsongeschiktheid misschien wel 20 of 25 jaar wordt uitgekeerd. 

‘Er wordt misschien wel 20 of 25 jaar uitgekeerd’

U kunt zelf ook invloed uitoefenen op de premie. Heeft u al wat reserve opgebouwd? Kies dan voor een langere eigenrisicoperiode. Hierdoor betaalt u minder premie. Ook een lager verzekerd bedrag of een kortere uitkeringsduur zorgen ervoor dat de premie zakt en een verzekering die uitkeert tot uw 62-ste is goedkoper dan een verzekering die uitkeert tot uw 68-ste verjaardag. U zorgt er op deze manier voor dat er in elk geval een basisdekking is. 

Wanneer u om welke reden dan ook geen AOV kunt afsluiten, kijk dan welk bedrag u opzij kunt zetten of overleg met uw adviseur over mogelijke alternatieven. Nog een laatste weetje: de premie voor een AOV is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De overheid werkt aan een wetsvoorstel voor een verplichte basis AOV voor zelfstandigen. De verwachting is dat deze niet eerder dan in 2024 ingaat.   

Delen