Last of kans

U heeft de WOZ-beschikking waarschijnlijk alweer even in huis. En met de stijgende huizenprijzen is de kans groot dat deze ook dit jaar weer hoger is uitgevallen.  

De meeste huizenbezitters zijn niet blij met een hogere WOZ-waarde. Deze waarde vormt immers de basis voor een aantal gemeentelijke belastingen, de inkomstenbelasting en erfbelasting. U kunt bezwaar aantekenen tegen een te hoge WOZ-waarde, maar een hogere WOZ-waarde kan ook kansen bieden. Bijvoorbeeld wanneer u uw woning wilt verkopen. Maar ook als er geen verhuisplannen zijn, kunt u misschien een voordeel behalen. Namelijk door het bedingen van een lagere hypotheekrente. Hoe werkt dit? 

De verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde wordt uitgedrukt in een percentage. Geldverstrekkers hanteren verschillende risicoklassen om bij dit percentage een rentekorting of renteopslag te bepalen. Een renteopslag is in feite een vergoeding voor het extra risico dat de geldverstrekker bij een hoge hypotheek loopt.

‘U moet meestal zelf actie ondernemen’

Wanneer de waarde van uw woning stijgt, verandert ook de verhouding woningwaarde/hypotheek en valt u mogelijk in een lagere risicoklasse. Dit geldt overigens ook wanneer u aflost op uw hypotheek. Bij een lager risico kan de renteopslag komen te vervallen. U moet hier in de meeste gevallen wel zelf actie voor ondernemen. Ten eerste dient u na te gaan of er voor u wel een renteopslag van toepassing is. Staat de rente van uw hypotheek nog langer vast? Vraag dan of het mogelijk is de rente tussentijds aan te passen. Sommige banken doen dit automatisch. Ook wanneer u overweegt om uw hypotheek over te sluiten, kijk dan eens naar de risicoklassen die de geldverstrekker hanteert. Aflossingen op uw hypotheek kunnen bijvoorbeeld bij de ene geldverstrekker sneller tot een rentedaling leiden dan bij de andere geldverstrekker. 

De jaarlijkse WOZ-beschikking kan dus ook een mooi moment zijn om uw hypotheek weer eens kritisch te bekijken.

Delen