Luchtfietsen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Farmaceutische bedrijven die verlenging willen aanvragen van hun monopolie positie moeten voortaan kunnen aantonen dat deze extra bescherming gerechtvaardigd is. Er moet een groot Europees onderzoekfonds komen voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. En het moet gemakkelijker worden voor EU-landen om dwanglicenties in te zetten, zodat middelen door andere producenten op de markt kunnen worden gebracht voor een lagere prijs. Tot slot moeten de belastingvoordelen voor farmaceutische bedrijven worden afgeschaft.

Jesse Klaver en Bas Eickhout van GroenLinks zetten stevig in, in hun publicatie van afgelopen maandag in NRC Handelsblad. De boodschap is helder: de farmaceutische industrie moet begrijpen dat de huidige situatie, waarin zij jarenlang kan beslissen welke prijs zij voor een medicijn vraagt, voorbij is. Een sympathieke boodschap natuurlijk, en het feit dat Klaver en Eickhout hem linken aan de zoektocht naar een vaccin in de huidige coronacrisis zal veel publieke sympathie opleveren.

Een sympathieke boodschap, maar het blijft bij tandenloos verzet

Helaas ontbreken in de tekst drie essentiële zinnen. Deze zinnen beginnen met ‘Om deze doelen te realiseren gaan we…’, ‘We zullen erin slagen deze ambitie te realiseren omdat…’ en ‘De farmaceutische bedrijven en hun aandeelhouders gaan hieraan meewerken want…’. Zonder deze zinnen blijft het tandeloos verzet. Bovendien: het klinkt zo stoer om te zeggen dat de focus op financieel gewin en kortetermijnwinsten moet plaatsmaken voor het bijdragen aan de samenleving. Maar dit schetst een tegenstelling die er niet is, want geneesmiddelen doen óók precies dat laatste: bijdragen aan de samenleving. Vraag maar aan iedereen die ervan afhankelijk is. Het is geen een-dimensioneel verhaal.

3 Reacties Reageer zelf

 1. anh jansen
  Geplaatst op 14 mei 2020 om 12:14 | Permalink

  Frank van Wijck mist weer eens de boodschap die JK en BE willen geven; zij bedrijven politiek en willen graag op het pluche. De Tweede Kamer en het Europees Parlement behoren de Regering te controleren en niet mee te regeren. Controle vereist het opvragen van informatie en in de Corona tijd zijn er diverse dossiers die deze heren kunnen opvragen; het is pas echt fout in een ‘democratie’ indien een parlementariër moet gaan WOBben en helemaal indien deze geheel afziet van vragen en doorvragen omdat hij bang is niet op het pluche te kunnen belanden.

  Dus vragen deze heren van GroenLinks naar de bekende weg. Ze stoten de Regeringspartijen en de ambtenaren niet tegen het hoofd en weten vooraf dat ze niets zullen bereiken. Wat spreekt het plebs meer aan dan het bashen van de farmaceutische industrie? Populisme komt in vele variëteiten.

  Vaccin? Tegen Corona Covid 19? Hoe zit het met de preventie? Hoe zit het met de tot geheim verklaarde dossiers en notulen? Centrale regie en decentrale uitvoering? Decentrale regie en decentrale uitvoering? MBI en MBH impact op de Corona Covid 19 Crisis aanpak? Moral Hazard bij verzekeraars? Vragen die er toe doen te over. Maar die stellen de heren niet.

  Daar hoor je Tweede Kamer leden niet over. En dan praten over het bijdragen van de industrie aan de samenleving? Begin bij jezelf zou ik zeggen. Maar ja, JK is geen JC.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 mei 2020 om 12:21 | Permalink

  We zijn het met elkaar eens beste heer Jansen: Klaver en Eickhout vragen naar de bekende weg en bereiken niets. Populisme is politiek slim, helaas.

 3. anh jansen
  Geplaatst op 14 mei 2020 om 15:15 | Permalink

  Het populisme in politiek Nederland is van de meest conservatieve en daardoor meest brute soort; sociaal darwinisme als gevolg. Staand beleid in ambtelijk en politiek Den Haag. Staand beleid voor de burgerbevolking. De grootste populist zit dan ook in het Torentje. Partij kleur maakt niet uit. Het huidige zorgstelsel is een erfenis van W Kok, PvdA. Doorgevoerd door een VVDer onder een CDA Premier; dit is Nederland. Continuïteit van het Regeringsbeleid gaat boven alles.

  En niet van het basispad afwijken!

  Daarom deze oproep van de ziekenhuizen. Zorgvisie.

  NVZ: ‘VWS laat ziekenhuizen en verzekeraars vrij worstelen over geld’

  Het gaat ziekenhuizen en zorgverzekeraars niet lukken de extra kosten van de coronacrisis binnen het budgettair kader zorg op te lossen. David Jongen, vice-voorzitter NVZ, doet nadrukkelijk een appel op de politiek om ziekenhuizen niet langer in financiële onzekerheid te laten. ‘Help ons, denk mee, geef lucht. Geef de garantie dat het macrobeheersinstrument niet wordt ingezet in 2020.’

  –Men is sinds 1815 in Politiek en Ambtelijk Den Haag de rol van de Overheid in een samenleving uit het oog verloren. Dit krijg je als je het Basispad te lang blijft volgen. De kosten van het Overheidsapparaat verdringen dan alle overige kosten van een samenleving.

  Bruut Sociaal Darwinisme in de meest Conservatieve vorm.

  En GroenLinks doet er zonder blozen aan mee. Haalt de openlijk Rechtse partijen doodleuk rechts in.

  JC zei het al: je ziet het als je het doorhebt.

  De Angelsaksische landen, USA en Engeland, laten met Nederland een gelijk patroon zien. Sterfte onder 75 plussers is enorm. Bewust beleid. De Amerikanen zijn hierin eerlijk; een goede indiaan is een dode indiaan. Zo ook over Afro-Amerikanen. Zo ook over de Elderly.

  Tja. Iedere dode verpleeghuisbewoner scheelt het zorgkantoor op jaarbasis 250.000 euro. Zo wordt budget vrij gemaakt ga je dan denken….., en dan moet B Baarsma haar advies nog worden opgevolgd, de ambtenaren zien dat graag gebeuren; de discretionaire bevoegdheid van de artsen aanscherpen om bezuinigingen door te drukken. Rolmodel onder ambtenaren is blijkbaar dhr JM te A te Polen.

  Stip op de Horizon van de beleidsmakers en politici in Nederland?

  En dan aankomen met de bijdrage van de industrie aan de samenleving? De Overheid in dit land heeft geen Geheugen, geen Geweten en totaal geen Moraal.

Één Trackback

 1. […] introductie van dure weesgeneesmiddelen. Misschien soms ‘nee’ verkopen. Voor beiden kan, mag en moet mogelijk een aparte WWWWWH-methodiek (Wie Wat Waar Wanneer Waarom en Hoe) gelden. Aan zet zijn nu […]