Nictiz en Nivel onderzoeken e-health

Nictiz, het Nationaal ICT instituut in de Zorg, en onderzoeksbureau Nictiz gaan samen onderzoek doen naar e-health. De landelijke eHealth-monitor moet jaarlijks in september verschijnen. Dat bericht Zorgvisie.

 

 

De eHealth-monitor geeft over meerdere jaren inzicht in ontwikkeling en gebruik van ict om gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. De focus ligt op bezit en gebruik van e-health door zorggebruikers en zorgprofessionals. Daarbij wordt gekeken welke factoren e-health positief of negatief beïnvloeden en welke effecten steeds terugkomen bij het gebruik.

Een begeleidingscommissie, onder voorzitterschap van Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom, vervult de rol van klankbord voor het projectteam. De begeleidingscommissie bestaat verder uit leden van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In juni 2012 is een Nationale Implementatie Agenda (NIA) eHealth gepresenteerd. Dit is een initiatief van ZN, KNMG en de NPCF. In deze agenda wordt gesteld dat, mits goed ingezet, e-health kan bijdragen aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. De NIA richt zich op een snelle ontwikkeling en implementatie van e-health. Minister Schippers van VWS steunt de agenda van de NIA-partners en zij onderstreept daarbij het belang van monitoring van e-healthgebruik in Nederland.

Delen