Pensioenakkoord

Door alles wat er in de wereld gebeurt, zouden we het bijna vergeten, maar er ligt ook nog een pensioenakkoord op de plank. Waarom hadden we dat ook alweer? 

Onze samenleving staat niet stil. De economie en arbeidsmarkt veranderen. Mensen worden ouder. De verhouding werkenden en gepensioneerden wijzigt. De tijden dat iemand veertig jaar bij dezelfde werkgever blijft of in dezelfde vorm het beroep uitoefent, zijn voorbij. Daarnaast zijn er strenge regels rondom de buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden. Hierdoor kunnen de pensioenen niet worden verhoogd of moeten deze zelfs worden gekort.

Het doel van het pensioenakkoord is dat het pensioen meer meebeweegt met de markt. Waar in het huidige systeem de focus ligt op het te behalen eindbedrag en de uitkering, ligt de focus in het nieuwe systeem op de premie. Deze premie wordt belegd. Gaat het goed met de beleggingen, dan stijgen de pensioenen mee. De keerzijde is dat wanneer de beleggingen niet goed renderen, het pensioen ook kan dalen.

‘In het nieuwe systeem ligt de focus op de premie’

De bedoeling is dat de wetgeving vanaf 1 januari 2023 geleidelijk wordt ingevoerd. Na een overgangsperiode moeten alle pensioensregelingen uiterlijk1 januari 2027 aan de regels van het nieuwe pensioenstelsel voldoen. 

Maar het kan zijn dat u al eerder geconfronteerd wordt met veranderingen. Sommige pensioenfondsen spelen namelijk al in op de aankomende wetgeving. En bepaalde punten uit het pensioenakkoord worden sowieso sneller ingevoerd. Zo wordt het vanaf 1 januari 2023 al mogelijk om op pensioendatum 10 procent van de pensioenpot vrij op te nemen. Wel moeten de voorwaarden van deze regeling nog nader worden uitgewerkt.

Er is nog veel onzeker, maar een ding is zeker: het pensioenakkoord gaat ons de komende jaren nog flink bezighouden. Houd de informatie van uw pensioenfonds in de gaten, zodat u tijdig kunt anticiperen. 

Delen