Geen nieuwe renseigneringsverplichting

In het maart-nummer van Arts en Auto kon u lezen dat eerstelijnsorganisaties een lobby waren gestart om voor de zorg een uitzondering te maken op de nieuwe renseigneringsplicht. Rond de verschijning van dat nummer werd bekend dat die uitzondering er niet komt.

Dat liet staatssecretaris Van Rij van Financiën, mede namens VWS-minister Helder, weten in een brief aan deze organisaties, die hier teleurgesteld kennis van namen.

Voor werkgevers betekent dit dat zij vanaf nu elk jaar verplicht gegevens moeten aanleveren aan de Belastingdienst van alle niet-rechtspersonen aan wie zij betalingen hebben gedaan en die geen btw in rekening hebben gebracht, bijvoorbeeld vanwege de medische vrijstelling. Daarbij gaat het onder meer om bsn en geboortedatum.

Wat houdt de renseigneringsverplichting in?

De nieuwe renseigneringsverplichting – sinds 1 januari 2022 van toepassing – houdt voor werkgevers in dat zij na afloop van elk kalender jaar verplicht informatie aan de Belastingdienst moeten verstrekken over Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD) die geen btw in rekening hebben gebracht.

“Hiermee wil de fiscus beter zicht krijgen op het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden”, zegt VvAA-adviseur Erik van Dam. “Deze generieke regeling raakt de zorg extra, omdat veel werkzaamheden die bijvoorbeeld zzp’ers doen onder de medische vrijstelling voor btw-heffing vallen. Dat iedereen belasting moet betalen, zal niemand betwisten. Maar of het aan praktijkhouders is om daar als een soort politieagent achteraan te zitten? Ik vind dit een te zwaar middel, dat ook nog eens bovenop alle andere administratieve druk komt.”

Deze generieke regeling raakt de zorg extra

Voor 1 februari 2023 moesten werkgevers voor het eerst digitaal informatie doorgeven over zzp’ers met btw-vrijstelling die zij in 2022 hebben betaald. Daarbij gaat het niet alleen om bedragen; de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ook goedkeuring gegeven voor het opvragen en aanleveren van geboortedata en bsn’s. “Dat zijn geen gegevens die een waarnemer standaard op de factuur zet, dus daar moet de praktijk houder achteraan. Als je met verschillende zzp’ers hebt gewerkt, kan dat veel tijd kosten.”

Hij adviseert bij inhuur van waarnemers direct op zorgvuldige wijze de benodigde gegevens op te vragen, zodat het in januari 2024 minder tijd kost.

Delen