Trofee voor internist Heleen de Wit vanwege fijne samenwerking met huisartsen

onder de aandacht / de VeranderRing

Internist Heleen de Wit ontving deze week de VeranderRing, een initiatief van huisartsencomité Help de huisarts vooruit om medisch specialisten in het zonnetje te zetten die de samenwerking met huisartsen verbeteren.

Dinsdag 22 mei ontving Heleen de Wit uit het Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk de VeranderRing. De Wit wordt een ‘toegewijde en collaboratieve professional’ genoemd en een ‘echte verbinder’. Huisarts Sophie Brühl schrijft op LinkedIn: “Ze kan uitstekend benoemen waar de problemen liggen in de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn, en komt vervolgens met constructieve oplossingen. Niet aanklagen, maar samen oplossen, dat is hoe ze in haar werk staat.”

Keten

Heleen de Wit laat vervolgens weten: “We verlenen zorg in een keten, daar zijn we allemaal een onderdeel van. Aan de andere kant van de lijn zit een collega. Dus verdiep je in die verwijsafspraken, rond jouw deel van de zorg af voordat je het overdraagt en zoek elkaar op als het lastig wordt.”

Ze is ‘verrast en sprakeloos’ dat Daisy Pors, Sophie Brühl en Isabel Ullmann-Hövell, allen van Help de huisarts vooruit, haar de prijs persoonlijk kwamen overhandigen. Een van de redenen daarvoor was dat ze eerder actief huisartsen opriep haar te helpen ‘met het beantwoorden van de vraag wat internisten kunnen doen om de werkdruk in de eerste lijn te verlagen en het werkplezier te verhogen’.

Samen

Naar aanleiding van de input die ze hierop kreeg, schreef ze een artikel over samenwerking in De Internist en dacht ze mee met de website verwijsafspraken.nl die zorgprofessionals en patiënten antwoord geeft op de vraag in welke situaties de huisarts wel of niet betrokken moet worden.

Isabel Hovell-Ullman van Help de huisarts vooruit: “Daarna is ze zich onvermoeibaar blijven inzetten om te zorgen voor bewustzijn van de context waarin we werken: samen moeten we het doen.”
De Wit: “We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid, juist als de druk oploopt, om elkaar het werken zo prettig mogelijk te maken. Samenwerken maakt de zorg een heel stuk beter en leuker! Die boodschap blijf ik heel graag uitdragen.”

Pijnpunten

Help de huisarts vooruit (voorheen ‘Help de huisarts verzuipt’), is een beweging van huisartsen die de pijnpunten in de zorg onder de loep nemen die onder meer leiden tot werkdruk, administratielast en situaties waarbij patiënten van het kastje naar de muur worden gestuurd. De oprichters en leden (zo’n tweeduizend) ondernemen op verschillende manieren actie om deze ontwikkelingen ten goede te keren.

Traditie

De VeranderRing is daar een voorbeeld van. Deze trofee wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en zal vanaf nu jaarlijks wisselen van eigenaar. Het idee komt voort uit een traditie die de vader van Brühl, Flip Brühl, als huisarts in Amsterdam-West introduceerde. Sophie Brühl: ”Ieder jaar gaf hij een goede fles wijn aan de medisch specialist met wie hij het beste had samengewerkt. Soms stond een casus centraal die samen goed was opgepakt, soms een werkwijze. Hoe dan ook werd het na verloop van tijd een prestigekwestie in het toenmalige Slotervaart- en Lucas Andreas ziekenhuis. Wie krijgt dit jaar de fles wijn?”

Sophie Brühl nam de traditie over toen ze zelf huisarts werd, de wijn werd uiteindelijk vervangen door een kaaspakket en nu dus door een landelijke trofee. Brühl: “Samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten is super belangrijk. Als het goed gaat is iedereen daarbij gebaat, en niet in de laatste plaats de patiënt. Is er ruis op de lijn, dan is iedereen de dupe.”

Lees ook

* de blog: Waarom de drukke huisarts wel wat hulp kan gebruiken van hoogleraar Marjolein Smidt (chirurgische oncologie) en huisarts Danka Stuijver

* ‘Vertrouwen herstellen’: Huisarts Sophie Brühl van Help de huisarts vooruit en Buurtdokters in gesprek met Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ, over het gegeven dat zorgprofessionals weinig vertrouwen van zorgverzekeraars ervaren

* dit interview met huisarts Isabel van Hövell-Ullman van Help de huisarts vooruit: ‘Isabel van Hövell-Ullman: ‘Niet wachten op een reddingsboei’Delen