LHV en minister kijken anders naar advies bekostiging ‘Meer tijd voor de patiënt’

juridisch / Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout (VvAA Legal) over de reacties op het NZA-advies Structurele bekostiging meer tijd voor de patiënt

Recent heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) advies uitgebracht over de bekostiging van ‘meer tijd voor de patiënt’. In de brief die Kuipers ter informatie aan de Tweede Kamer stuurde, sprak hij niet over de teleurstelling van de LHV. De Landelijke Huisartsen Vereniging gaf hierover zelf toelichting op haar website.

Voor huisartsen is meer tijd voor de patiënt (MTVP) een van de belangrijkste thema’s in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het draagt bij aan passende zorg en kan de druk op de huisartsenzorg verlichten. Meer tijd voor de patiënt maakt het onder meer mogelijk om voor een consult gemiddeld 15 minuten uit te trekken in plaats van de huidige 10 minuten.

Op verzoek van minister Kuipers (VWS) bracht de Nederlandse Zorgautoriteit onlangs advies (pdf) uit over de bekostiging van meer tijd voor de patiënt bij de huisarts. Het advies is met de minister, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ineen en Zorgverzekeraars Nederland besproken. ‘Meer tijd voor de patiënt’ wordt structureel en dus blijvend ondergebracht in de bekostiging van de huisartsenzorg. Om dit te realiseren en de mogelijke opties zorgvuldig uit te werken met de verschillende partijen, is tijd nodig, stelt de NZa. Daarom zal de structurele bekostiging in plaats van 2024 per 2025 ingaan.

De NZa adviseert om vanaf 2025 wijzigingen door te voeren in alle drie segmenten van de bekostiging. Zowel in segment 1 (basisvoorziening huisartsenzorg), in segment 2 (multidisciplinaire zorg) als segment 3 (resultaatbeloning en zorgvernieuwing). Voor de lange termijn adviseert de NZa onderzoek te doen naar een verdere doorontwikkeling van de bekostiging. Zoals het combineren van populatie- en uitkomstbekostiging en bekostiging van ketenzorg.

LHV: onvoldoende zekerheid

Minister Kuipers heeft na het overleg de aanleiding, de hoofdlijnen, het vervolgtraject van het advies en zijn reactie in een brief aan de Tweede Kamer uiteengezet. Naar aanleiding van deze kamerbrief sprak de LHV op 21 juni 2023 in een online persbericht haar teleurstelling uit over het huidige advies.

Hoewel blij met de keuze om MTVP blijvend structureel te financieren, biedt het volgens de huisartsen onvoldoende zekerheid op lange termijn. Bovendien vindt de LHV dat er onvoldoende recht wordt gedaan aan de afspraken en garanties uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) die destijds voor de LHV de doorslag gaven om het IZA te ondertekenen.

Kamervragen

Het NZa-advies, en het verschil tussen de reactie van minister Kuipers in de kamerbrief en de reactie van de LHV, leidden tot verschillende kamervragen.

Katrijn van Berkum is senior jurist, Timo van Oosterhout advocaat. Beiden werken bij VvAA Legal. Lees al hun artikelen hier

Delen