Verduidelijking ggz-tarieven psychiaters

juridisch / senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout over de twee tarieven voor de vrijgevestigd psychiater

Over de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigd psychiater in het zorgprestatiemodel loopt een beroepsprocedure tussen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft begin mei haar oorspronkelijke besluit op punten gewijzigd om de werking van de twee tarieven te verduidelijken.

Bij de invoering van het zorgprestatiemodel was er veel ophef over het besluit tot tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigd psychiater. Voor deze groep heeft de NZa, verantwoordelijk voor het systeem voor zorgvraagtypering, twee tarieven gemaakt. Eén hiervan is lager dan het psychiatertarief. Welk tarief in rekening mag worden gebracht, is afhankelijk van de zorgvraag van de patiënt en of de inzet van de vrijgevestigd psychiater hiervoor noodzakelijk is of niet. Hiermee wil de NZa stimuleren dat zorg waarbij de betrokkenheid van een psychiater vereist is, beter wordt beloond dan zorg waarbij dat niet het geval
is. Voor psychiaters in loondienst bestaat een dergelijke differentiatie niet.

De NVvP heeft eerst bezwaar en daarna beroep tegen het besluit ingesteld. Een van de vragen die in deze zaak speelt is of het lagere tarief wel kostendekkend is. Op 1 mei heeft de NZa het oorspronkelijke besluit met wijzigingen gepubliceerd. In dit zogenoemde wijzigingsbesluit wordt verduidelijkt hoe de werking van de tariefdifferentiatie is gebaseerd op het onderscheid tussen noodzakelijke en niet-noodzakelijke zorg. Eerder bracht de NZa een informatiekaart uit met hetzelfde doel, wat nu ook in het wijzigingsbesluit staat vermeld.

Zorginhoudelijke afweging

Voor welke zorg de inzet van een psychiater als regiebehandelaar noodzakelijk is, staat omschreven in het Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz (LKS). Of de inzet van de vrijgevestigde psychiater noodzakelijk is, blijft een zorginhoudelijke afweging die de vrijgevestigde psychiater zelf maakt. Het LKS is een veldnorm waaraan zorgaanbieders zich op grond van de Wkkgz hebben te houden. De categorieën zoals beschreven in het LKS zijn richtinggevend en leidend.

Met het wijzigingsbesluit wil de NZa ook verduidelijken dat dezelfde maatstaf van noodzakelijkheid geldt voor de vrijgevestigde psychiater als medebehandelaar, en bij de inzet van de vrijgevestigde psychiater voor categorie-A-patiënten. Telkens geldt dat als de inzet van de vrijgevestigde psychiater noodzakelijk is, het psychiatertarief kan worden gedeclareerd. Een uitspraak van het College van Beroep op het beroep van de NVvP volgt later in 2023.

Katrijn van Berkum is senior jurist, Timo van Oosterhout advocaat. Beiden werken bij VvAA Legal. Lees al hun artikelen hier

Delen