juridisch

Optreden als deskundige

Hebben ouders van een gezin waar een gezinsvoogd bij is betrokken, recht op een blokkeringsrecht?

Klacht of claim aan je broek

Wie voor een loopbaan in de zorg kiest, weet: vroeg of laat krijg je te maken met een ontevreden patiënt. Hoe kun je in zo'n geval handelen?