juridisch

Recht op digitaal consult? 

Shirin Slabbers, advocaat gezondheidsrecht, geeft antwoord op een juridische vraag: 'Richtlijnen benoemen de situaties die minder geschikt zijn voor een digitaal consult'

Werkgever bij burn-out verantwoordelijk?

Shirin Slabbers, advocaat gezondheidsrecht, geeft antwoord op een juridische vraag: 'De werknemer moet bewijzen dat hij schade heeft geleden bij de uitoefening van zijn werk'

Optreden als deskundige

Hebben ouders van een gezin waar een gezinsvoogd bij is betrokken, recht op een blokkeringsrecht?