Voorlopig beroepsverbod voor huisarts

juridisch / een last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten. Wat houdt de LOOB precies in?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een huisarts uit Limburg een last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOOB) opgelegd. Dit houdt in dat deze huisarts direct moet stoppen met zijn beroep als arts totdat het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over het handelen heeft geoordeeld.

Zonder inhoudelijk op de kwestie van de huisarts in te gaan, kunnen we stellen dat de IGJ alleen in uitzonderlijke gevallen een beroep doet op de LOOB. Het is een maatregel voor kwesties waar geen vooruitzicht op verbetering lijkt te bestaan en waarbij het niet verantwoord is om zonder toetsing door de tuchtrechter de zorgprofessional aan het werk te laten of het werk te laten hervatten.

De LOOB, die zijn grondslag vindt in art. 85 Wet BIG, wordt opgelegd als de gedragingen van de beroepsbeoefenaar hebben geleid tot ernstige benadeling van de gezondheid van personen, of als daar een aanmerkelijke kans op is. Of wanneer de gedraging blijk geeft van een persoonlijkheid die niet past bij het door hem uitgeoefende beroep.

‘Het komt gelukkig niet heel vaak voor dat de Inspectie een voorlopig beroepsverbod moet opleggen’

Het komt dus gelukkig niet heel vaak voor dat de Inspectie een voorlopig beroepsverbod moet opleggen. Op 28 februari 2023 kreeg een MDL-arts die kampte met verslavingsproblematiek een LOOB opgelegd. Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle oordeelde op 14 juli 2023 dat de voordracht van de Inspectie diende te worden toegewezen en dat in de nabije toekomst het risico voor de patiëntveiligheid te groot was. Hierna volgde een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register van de arts.

Het Regionaal Tuchtcollege Zwolle wees erop dat wanneer het herstel van de arts zou doorzetten en het zou lukken de verslaving en het hieruit voortvloeiende gedrag onder controle te krijgen, de arts wellicht in de toekomst weer kan worden ingeschreven in het BIG-register op grond van de mogelijkheid die art. 81 Wet BIG hiertoe biedt.

Een ander voorbeeld is een GZ-psycholoog/psychotherapeut die op 26 augustus 2022 een LOOB kreeg opgelegd vanwege grensoverschrijdend gedrag. Bij de uitspraak op 22 mei 2023 achtte het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in ’s-Hertogenbosch de tuchtklacht tegen de zorgverlener gegrond; het college oordeelde dat de zorgverlener zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Wordt een arts doorgehaald in het BIG-register, dan betekent dit dat diegene geen beschermde titels meer mag voeren en geen zelfstandig voorbehouden (medische) handelingen mag verrichten. Het spreekt voor zich dat de oplegging van het voorlopige beroepsverbod een enorme impact heeft op de betrokken zorgverlener. Zeker omdat gezien de patiëntveiligheid de Inspectie de LOOB op de IGJ-website publiceert en de zorgverlener met naam en toenaam kan vermelden.

>> Meer informatie over maatregelen BIG-register

Katrijn van Berkum is senior jurist, Timo van Oosterhout advocaat. Beiden werken bij VvAA Legal. Lees al hun artikelen hier

Delen