Onbetrouwbare aanbieders in zonnepanelenbranche

zonnepanelen / waarschuwing voor onbetrouwbare aanbieders

Door de energiecrisis is de vraag naar zonnepanelen en warmte­pompen explosief gestegen. En daar profiteren ook onbetrouwbare aanbieders van, waarschuwen juristen van VvAA Legal.

In toenemende mate krijgt de juridische servicedesk van VvAA Legal vragen van leden over wat zij kunnen doen wanneer een aanbieder van zonnepanelen of warmtepompen leveringsafspraken niet nakomt. “Vaak verstrekt de verkoper een streefdatum”, stelt VvAA-jurist Niek Beeftink. “Aan zo’n datum kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend. Wel kan de koper na het verstrijken van die datum de aanbieder schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke, uiterlijke termijn gunnen om alsnog te leveren.

Alleen als er een uiterlijke leverdatum is toegezegd die niet wordt nagekomen, kan de koper direct ontbinding van de overeenkomst eisen, met terugbetaling van een eventuele aanbetaling, óf alsnog aansturen op nakoming van de overeenkomst, met eventueel een aanvullende schadevergoeding voor bijvoorbeeld gemiste energieopbrengsten.” Zo’n aanvullende schadevergoeding is niet mogelijk als er sprake is van overmacht, zoals materialentekort of leveringsproblemen door oorlog. “Maar deze omstandigheden staan een beroep op ontbinding van de overeenkomst níet in de weg.”

Naast verhalen over leveringsproblemen, horen de juristen van VvAA Legal ook dat leden geconfronteerd worden met ondeugdelijk werk. Beeftink: “Dan blijkt bijvoorbeeld na installatie dat een warmtepomp niet goed functioneert, dat er lekkage ontstaat of dat de afwerking slordig is. De eerste stap is dan natuurlijk de aanbieder hiermee confronteren en verzoeken het op te lossen. Daarbij moet de aanbieder ook de gelegen­heid krijgen om de gebreken te herstellen. Maar het komt voor dat aanbieders in zulke situaties niet thuisgeven of betwisten dat er sprake is van schade of een gebrek.” In dat geval zal de koper aannemelijk moeten maken dat dit wél het geval is. “Door eerst een andere installateur te vragen naar zijn mening of door direct een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door een deskundige.”

Research doen

Om te voorkomen dat potentiële kopers van zonnepanelen en warmte­pompen in zo’n situatie belanden, adviseert VvAA-jurist Beeftink research te doen alvorens een overeenkomst te sluiten. “Controleer op internet of de aanbieder over een keurmerk beschikt, kijk of er betrouwbare recensies zijn en ga eventueel na of de verkopende partij bij een garantiefonds is aangesloten. Verder is het aan te raden een uiterlijke leverdatum in plaats van een streefdatum te laten vastleggen. En een aanbetaling is géén verplichting; vooraf betalen hoeft alleen als koper en verkoper dat overeenkomen. Na installatie kan een onafhan­kelijke opleverkeuring zinvol zijn.”

Delen