Tekort aan artsen dreigt

Een op de vier jonge artsen denkt aan stoppen met de opleiding. Dit blijkt uit een enquête van belangenvereniging De Jonge Specialist (DJS) die door ruim 1.500 jonge artsen, zowel in opleiding tot specialist (aios) als niet in opleiding (anios), werd ingevuld.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout | beeld: Shutterstock

De hoge werkdruk, het opleidingsklimaat in het ziekenhuis en onvoldoende (financiële) compensatie maken dat het werkplezier sterk afneemt

Naar aanleiding van deze uitkomst heeft het Tweede Kamerlid Bergkamp (D66) op 15 december jl. vragen over deze zorgelijke uitkomst gesteld aan minister Tamara van Ark en gevraagd welke mogelijke stappen genomen kunnen worden om het tij te keren. Minister Van Ark heeft per brief op 15 januari jl. aangegeven dat meer tijd nodig is voor het beantwoorden van de vragen. 

Zie voor de Kamervragen: tweedekamer.nl

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand.

Delen