Update Zó werkt de zorg

onder de aandacht / Herziene versie van Zó werkt de zorg

Recent is een herziene versie verschenen van Zó werkt de zorg in Nederland, het boek dat met visualisaties en korte tekst inzicht geeft in het complexe systeem van zorg en ondersteuning in Nederland.

In deze herziene editie zijn informatie en cijfers geactualiseerd en zijn er trendlijnen toegevoegd zodat het boek langer actueel blijft. Verder is er meer aandacht voor de kwaliteit van zorg en worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt meer uitgelicht. Nieuwe thema’s zijn onder meer preventie en onverzekerde zorg.

Missie platform

Zó werkt de zorg in Nederland is een uitgave van Platform Zó werkt de zorg. De missie van het platform is het debat en de besluitvorming over de zorg naar een hoger plan te tillen door middel van heldere, neutrale en toegankelijke informatie.

Zó werkt de zorg is in 2015 opgericht door VvAA en de Argumenten­fabriek, en inmiddels uit­gebreid met stake­holders en brancheorganisaties uit de zorg, onder meer GGZ Nederland, LAD, NFU, Ministerie van VWS en NZa.

Meer informatie en bestellen via:  zowerktdezorg.nl, € 25,-

Delen