Ridicuul

Op maandag 14 oktober meldde nieuwssite nu.nl dat zorgverzekeraar CZ zorgverleners een nieuw inkoopcontract heeft voorgelegd waarin de voorwaarde staat dat zij zich in het openbaar niet negatief over de verzekeraar mogen uitlaten. Als zij dat toch doen, wordt de overeenkomst opgezegd, niet verlengd of niet gesloten. Inmiddels heeft CZ ‘het spreekverbod’ per direct geschrapt.

Per direct wil in dit geval zeggen enige uren nádat nu.nl het bericht publiceerde en nadat de zorgverzekeraar het, volgens de nieuwssite, in een reactie eerst nog even had geprobeerd met een cliché als ‘het opnieuw tegen het licht houden van de regels.’ CZ gaf te kennen dat  de clausule niet nieuw is en dat die al een decennium lang jaarlijks in de inkoopcontracten staat. Het zou niet veel meer zijn dan ‘een dode letter’. CZ zou er alleen maar mee willen uitstralen dat de verzekeraar een samenwerking met de zorgverlener aangaat en dat er in geval van problemen onderling moet worden overlegd. Het zou zeker niet de bedoeling zijn de zorgverlener de mond te snoeren.

Helaas is voor CZ het kwaad al geschied. Want er zijn een paar pijnlijke vragen opgekomen. Waarom staat zo’n ridicule clausule al tien jaar in het contract? Checken de verzekeraars hun voorwaarden zo af en toe niet op de tand des tijds? En als dat wel zo is, waarom vallen zij dan zélf niet over dergelijke achterhaalde ‘dode regels’? Worden de bakens pas verzet wanneer een nieuwssite er melding van maakt?  

CZ heeft er verstandig aan gedaan het bagatelliseren snel te vervangen door het schrappen van de clausule. Dit soort voorwaarden zijn niet van deze tijd. Dat niet alleen, ze zijn zelfs gevaarlijk voor de gezondheidszorg waar transparantie en voortdurend kritische kwaliteitsbewaking van levensbelang zijn.

Delen