Slikken

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het is nauwelijks een verrassing te noemen dat minister Ernst Kuipers geen bezwaar heeft tegen het feit dat een zorgverzekeraar verzekerden informeert over online apotheken. Het is immers niet aan de minister om voor- of tegenstander te zijn van online dienstverlening voor patiënten.

Sterker nog, online zorg is echt geen ontwikkeling die deze minister gaat tegenhouden, integendeel. Iedereen die het Integraal Zorgakkoord heeft gelezen, weet dat. Dat die ontwikkeling naar online zorg gevolgen gaat hebben voor de gevestigde zorgaanbieders, is duidelijk.

De aanwezigheid van een online apotheek die wel beschikbaar is voor het verzorgen van herhaalreceptuur, maar niet voor andere diensten die een apotheek traditioneel levert, betekent dat de traditionele apotheek zijn dienstverlening moet aanpassen aan de ontwikkelingen. Maar dat kan natuurlijk ook. Veruit het grootste deel van de openbare apotheken in ons land is verbonden aan een keten of formule. Die partijen bieden ook online services aan, bijvoorbeeld juist voor herhaalreceptuur.

‘Het traditionele, kleinschalige apotheekaanbod hóeft niet te verdwijnen.’

De stelling dat het traditionele, kleinschalige apotheekaanbod dreigt te verdwijnen door de komst van online apotheekaanbod, hoeft dus niet uit te komen. Een strikt zelfstandige apotheek redt het wellicht niet meer. Maar ook een apotheek die onderdeel uitmaakt van een keten of formule, kan in het eigen werkgebied een lokale partner zijn voor patiënten en huisartsen.

In ieder geval lijkt Kuipers tussen de regels door, met zijn antwoord op Kamervragen over de materie, te zeggen dat hij niet verantwoordelijk is voor het verdienmodel van apotheken. Daar kunnen die apotheken van alles van vinden. Maar als ze willen overleven, zullen ze zich wel moeten voegen naar de veranderende marktomstandigheden.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Cornelis van Gils
  Geplaatst op 4 januari 2023 om 08:59 | Permalink

  Bij de huisartsen wordt de zorg ook steeds meer online geleverd, na de opkoop van praktijken blijkt de huisarts maar zelden persoonlijk te bereiken en huisbezoek , gevraagd of ongevraagd kun je ook wel vergeten als je al een assistente in Verwegistan te spreken krijgt. Stuurt u maar een foto van uw huidklachten kreeg ik een jaar geleden te horen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 4 januari 2023 om 09:11 | Permalink

  Een actuele discussie inderdaad, met de ontwikkelingen rond Co-Med. Online aanbieders hebben nog heel wat te leren. Tegelijkertijd is het wel begrijpelijk dat online aanbod ontstaat als fysiek aanbod – om welke redenen dan ook – onvoldoende aanwezig is in een regio, wat in de huisartsenzorg in een aantal delen van het land al praktijk is. (Kanttekening: dit is wel een beetje een andere discussie dan waarover ik het in de blog heb. De situatie van de apotheekzorg is anders dan die van de huisartsenzorg.)
  Afgezien daarvan: het ministerie van VWS zet nadrukkelijk in op digitalisering in de zorg, met als uitgangspunt de gedachte dat het personeelstekort in de zorg geen incident is. Belangrijk hierbij is dat de patiënt goed wordt meegenomen in deze ontwikkeling. Dat gebeurt op dit moment nog niet altijd voldoende.
  De optie om huidklachten via een foto te laten zien aan een zorgverlener is overigens niet nieuw. Met de beeldkwaliteit van de huidige smartphones is het ook haalbaar. Wat dit betreft is dit typisch een voorbeeld om te laten zien hoe belangrijk het is om de patiënt mee te nemen in het verhaal, en hoezeer het hier nog aan schort.

 3. Hans Hof
  Geplaatst op 4 januari 2023 om 13:38 | Permalink

  Inderdaad kunnen apotheekeigenaren (al dan niet apothekers) zich niet onttrekken aan de wetten van een echte markt. Ook als het om een semi-echte markt gaat zoals die in 2006 is ingesteld met de zorgverzekeraars als verlengde arm van de rijksoverheid zullen apotheekhoudenden zich moeten voegen naar de feitelijke situatie en ontwikkelingen. En her en der doen zij dat ook op lokaal en regionaal niveau door clusters te vormen waardoor het aantal stand alone apotheken afneemt. Maar van echte tegenmacht vormen ten opzichte van de oligopoliesituatie van de zorgverzekeraars is niet of nauwelijks sprake. Het zal mij benieuwen of de rijksoverheid een ontwikkeling toelaat die overeenkomt met die van de supermarkten met meer dan 50% marktaandeel in handen van Ahold en Jumbo. Pas als dat het geval is, krijgen apotheekeigenaren de ruimte om in te spelen op alle mogelijke zorgverleningsinnovaties. Zolang dat niet zo is blijft het een gevecht tussen verschillende gewichtsklassen.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 4 januari 2023 om 13:47 | Permalink

  In een discussie op Twitter wijzen apothekers er – net als jij Hans – op dat het een gevecht is tussen verschillende gewichtsklassen: er is geen sprake van een gelijk speelveld. Het tariefsysteem is oud. In het aflevertarief zitten ook componenten die niet aan aflevering zijn gekoppeld, zoals FTO-overleg. De online apotheek speelt geen rol in dit overleg, maar ontvangt wel de vergoeding. Het tariefsysteem moet dus worden aangepast, stellen ze.
  Eventuele aanpassing van het tariefsysteem is een gevolg van de ontwikkeling. Met andere woorden: als de noodzaak ervan door de feiten wordt aangetoond. Als dit het geval is, zijn VWS en de zorgverzekeraars aan zet.

 5. Agnes Kuijpers
  Geplaatst op 9 januari 2023 om 09:26 | Permalink

  Dat VGZ zijn patienten wijst op de mogelijkheid van online apotheken moet worden gezien als een reactie op het feit dat een aatal apotheken de patienten informeert met welke verzekeraars zij al wél een contract hebben afgesloten.

 6. Raymond Kolman
  Geplaatst op 9 januari 2023 om 12:12 | Permalink

  De beste oplossing zijn apotheken die online diensten EN bereikbaarheid in de wijk aanbieden. Voor de openbare apotheken is dat vrijwel altijd nu al het geval. Het aanbieden van uitsluitend online diensten zal er toe kunnen leiden dat apotheken in de wijk verdwijnen. Het is de vraag of we daarmee de zorg verbeteren. Juist het versterken van de driehoek huisarts, wijkverpleging en apotheek kan in de wijk helpen om de groeiende zorgvraag door de vergrijzing te pareren.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres zal nooit gepubliceerd of gedeeld worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*
*