Slikken

Het is nauwelijks een verrassing te noemen dat minister Ernst Kuipers geen bezwaar heeft tegen het feit dat een zorgverzekeraar verzekerden informeert over online apotheken. Het is immers niet aan de minister om voor- of tegenstander te zijn van online dienstverlening voor patiënten.

Sterker nog, online zorg is echt geen ontwikkeling die deze minister gaat tegenhouden, integendeel. Iedereen die het Integraal Zorgakkoord heeft gelezen, weet dat. Dat die ontwikkeling naar online zorg gevolgen gaat hebben voor de gevestigde zorgaanbieders, is duidelijk.

De aanwezigheid van een online apotheek die wel beschikbaar is voor het verzorgen van herhaalreceptuur, maar niet voor andere diensten die een apotheek traditioneel levert, betekent dat de traditionele apotheek zijn dienstverlening moet aanpassen aan de ontwikkelingen. Maar dat kan natuurlijk ook. Veruit het grootste deel van de openbare apotheken in ons land is verbonden aan een keten of formule. Die partijen bieden ook online services aan, bijvoorbeeld juist voor herhaalreceptuur.

‘Het traditionele, kleinschalige apotheekaanbod hóeft niet te verdwijnen.’

De stelling dat het traditionele, kleinschalige apotheekaanbod dreigt te verdwijnen door de komst van online apotheekaanbod, hoeft dus niet uit te komen. Een strikt zelfstandige apotheek redt het wellicht niet meer. Maar ook een apotheek die onderdeel uitmaakt van een keten of formule, kan in het eigen werkgebied een lokale partner zijn voor patiënten en huisartsen.

In ieder geval lijkt Kuipers tussen de regels door, met zijn antwoord op Kamervragen over de materie, te zeggen dat hij niet verantwoordelijk is voor het verdienmodel van apotheken. Daar kunnen die apotheken van alles van vinden. Maar als ze willen overleven, zullen ze zich wel moeten voegen naar de veranderende marktomstandigheden.

Delen