Standpunt Belastingdienst over ww-premie blijft uit

In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam de Belastingdienst met de sympathieke slogan: ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Twee jaar geleden nam de dienst echter afscheid van dit credo. Een signaal? Willen ze het ons inderdaad niet meer makkelijk maken? Daar lijkt het soms wel op. Neem nu de onduidelijkheid over de hoogte van de ww-premie.

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (de Wab in de volksmond) op 1 januari dit jaar, betalen werkgevers een lagere ww-premie voor werknemers met een vast contract (onbepaalde tijd, vaste omvang in uren). Ter stimulering van vaste contracten. Voor oproepkrachten betalen werkgevers juist een hogere premie dan voorheen. Echter, de Wab doet geen uitspraak over de premie die wordt gehanteerd bij variabele beloning van medewerkers. Dit zijn geen oproepkrachten: dus hier geldt een lage premie. Zou je zeggen, althans, als er inderdaad sprake is van een vast contract. Informeel bevestigde de fiscus dit ook aan VvAA en zo wordt de inhouding in de praktijk nu dus ook uitgevoerd. Echter, een formeel standpunt hierover blijft uit…

‘Beste fiscus, als u het niet makkelijker wil maken, dan op z’n minst graag duidelijker’

Het belang? Variabele beloning van de medewerkers is onder meer in de eerstelijns paramedische praktijk heel gebruikelijk. Hun werkgevers hebben dringend behoefte aan duidelijkheid. Want zij kunnen zich simpelweg geen naheffing achteraf permitteren. Zeker niet in deze uitzonderlijke tijden. Op zoek naar volledige zekerheid deed VvAA daarom een formeel verzoek tot standpuntbepaling bij de Belastingdienst. In december 2019 werd dit verzoek in behandeling genomen, waarna in het eerste kwartaal zeer constructief technisch overleg plaatsvond. Daaruit voortvloeiend is het verzoek nog eens formeel op papier gezet en geconcretiseerd. Op basis hiervan lag een vlotte afhandeling voor de hand.

Van expertisecentrum naar kennisgroep en het ministerie. Het dossier gaat heen en weer. Maar het standpunt is nog immer niet bepaald. De onzekerheid voor werkgevers blijft ondertussen bestaan. VvAA blijft vragen ontvangen van haar leden. En dat terwijl we deze week alweer het laatste kwart van dit jaar in zijn gegaan.

De situatie is duidelijk, alle argumenten zijn uitgewisseld… Beste fiscus, als u het niet makkelijker wil maken, dan op z’n minst graag duidelijker: bepaal uw standpunt, beëindig de onzekerheid. Voorkom dat zorgpraktijken alsnog tegen een bijna drie keer zo hoge premie aanlopen. Terwijl de marges vaak al flinterdun waren en praktijken de coronaklap van dit jaar veelal nog niet te boven zijn.

Delen