Topinkomens

De beloningsdiscussie blijft de semi-publieke sector achtervolgen. De Plasterklijst die inzicht geeft in de verdiensten in de zorg, het onderwijs, bij de corporaties en de omroepen vormde deze week weer stof tot praten. In het onvolprezen programma Debat op  2 mochten gewone burgers hun ergernis uiten richting bobo’s uit het onderwijs en de zorg. Minister Plasterk nam daarbij plaats op het bankje naast de boze burgers en tegenover de veelverdieners. Een tekenend beeld.

De discussie over de inkomenshoogte van deze of gene beroepsgroep begint mij danig de neus uit te hangen. Het gaat me te vaak om jaloezie. En dat leidt dan tot een norm als de Wet Normering Topinkomens. Dwong de WOPT al om inkomens hoger dan de Balkenendenorm publiek te maken, met een prijsopdrijvend effect tot gevolg. De WNT zal zeker niet overal tot maximering leiden, hooguit tot meer creativiteit. Laatst vertelde een beloningsadviseur dat semi-publieke instellingen de afgelopen jaren al zochten naar methoden om het bestuurdersinkomen uit de publiciteit te houden. Bijvoorbeeld door een lager inkomen af te spreken en dat na vertrek nog vijf jaar door te betalen.

Get Microsoft Silverlight

De topinkomens in de zorg worden vooral verdiend door medisch specialisten. Opvallend genoeg ontbraken zij in de studio. Wie wel zijn zegje mocht doen was Milco Linssen, voorzitter van de Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten. Van zijn standpunt herinner ik me weinig, behalve dan dat hij iets over prestatiebekostiging zei. Ik was toen al te druk in discussie met mijn vriend. Hij is de mening toegedaan, dat hoge inkomens – ook die boven het premiersalaris – prima zijn. Talent moet beloond worden tenslotte.

En toen snapte ik waarom de medisch specialisten in de studio ontbraken. Zij kunnen iets en vertrouwen erop dat de maatschappij ze wat gunt. Hoe anders is dat voor bestuurders. Zij hebben het tij hier tegen. Want waarin blinken zij eigenlijk uit, dat verder niemand kan? Voorlopig heeft die beroepsgroep nog veel uit te leggen.

Reacties: @daanmarselis en daanmarselis@gmail.com

Delen