Tweede woning

Bij de huidige lage spaarrente gaan mensen meer en meer op zoek naar alternatieve beleggingen. Steeds vaker krijg ik de vraag of het niet verstandig is om een tweede woning te kopen en deze te gaan verhuren. Om een weloverwogen beslissing te nemen, is het goed de voor- en nadelen van een tweede huis voor ogen te hebben. 

Een misverstand is dat vaak wordt gedacht dat er geen belasting hoeft te worden betaald wanneer de woning privé wordt aangekocht. U dient de WOZ-waarde van de woning jaarlijks op te tellen bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het overige box 3-vermogen, geldt voor 2020 een tarief van 0,54 procent tot 1,60 procent. Omdat de woning in box 3 wordt belast, zijn de huurinkomsten niet belast. 

De woning kan ook in waarde dalen

Het totaalrendement van de woning bestaat uit de huuropbrengsten en de mogelijke waardegroei in de toekomst. Ook hier zijn natuurlijk bepaalde risico’s aan verbonden. De woning kan ook in waarde dalen. Daarnaast kunnen de huuropbrengsten tegenvallen of, in het ongunstigste geval, geheel wegvallen. 

Voor het bepalen van het rendement dient u ook rekening te houden met de jaarlijkse kosten, zoals bijvoorbeeld het reguliere of eenmalig groot onderhoud. Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Ook de kosten die u verschuldigd bent bij de aankoop van de woning, zoals de overdrachtsbelasting bij een bestaande woning of de btw over een nieuw te bouwen woning, zijn niet aftrekbaar. 

Tot slot: bij de aankoop van een tweede woning is het ook belangrijk inzicht te krijgen in uw overige doelen. Wilt u bijvoorbeeld eerder stoppen met werken? Misschien heeft u de liquide middelen die u nu investeert in de tweede woning wel nodig om de periode tot aan uw pensioengerechtigde leeftijd te overbruggen. Kortom, genoeg om over na te denken. Ik wens u een (financieel) mooi en gezond nieuw jaar. 

Delen