Veerkracht

Om goede zorg te blijven leveren in een complex en dynamisch zorglandschap, is veerkracht een belangrijke eigenschap voor zorgprofessionals. Of het nu gaat om verpleegkundigen, huisartsen of andere beroepsbeoefenaren; ze hebben allemaal te maken met een dynamiek die momenteel sterk beïnvloed wordt door elkaar versterkende factoren.

Zo kampen veel disciplines met een tekort aan collega’s en een teveel aan inhaalzorg en uitval. Daarnaast is sprake van geneesmiddelen die (tijdelijk) niet leverbaar zijn én een toegenomen zorgvraag. Tegen die achtergrond is het lastig om veerkrachtig te blijven.

‘Ze gaan vaak heel ver om hun patiënten en cliënten zo goed mogelijk te behandelen.’

Zorgprofessionals zijn intrinsiek gemotiveerd om zorg te leveren. Ze gaan vaak heel ver om hun patiënten en cliënten zo goed mogelijk te behandelen, verplegen en/of te begeleiden. Gelukkig zijn de meesten sterk in het bedenken van oplossingen en uitgerust met een groot aanpassingsvermogen. Diensten van elkaar overnemen of overwerken en dan thuis óók nog even de administratie doen, zijn daar voorbeelden van. Op zich niet direct een probleem, maar als het te vaak gebeurt, gaat het ten koste van henzelf. Het is dus zaak de eigen grenzen te bewaken en daar zijn veel zorgprofessionals juist wat minder goed in.

‘Het is zaak de eigen grenzen goed te bewaken’

Veerkracht en flexibiliteit zijn onmisbare eigenschappen voor iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg, maar als daarbij structureel de eigen grenzen worden overschreden, dragen ze bij aan extra ziekteverzuim en verhoogde uitstroom. Het is daarom belangrijk dat we onszelf begrenzen door geregeld (letterlijk en figuurlijk) stil te staan bij wat nodig is om plezier te houden in ons werk.

Dat lijkt op korte termijn ten koste te gaan van de patiëntenzorg, maar komt de continuïteit van zorg op langere termijn ten goede. Laat ‘zin in zorg’ dus een terugkerend onderwerp zijn in gesprekken met collega’s, leidinggevenden en/of maten. Geef tijdig aan wat er nodig is op organisatorisch en persoonlijk vlak. Hoe beter we voor onszelf zorgen, hoe meer we zullen uitstralen hoe interessant en zinvol ons werk is. En dat gaat dan weer helpen om het tekort aan collega’s te beteugelen.

Delen