Voorbereiden op pensioen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, wordt het pensioenstelsel vanaf 1 januari 2023 aangepast. De komst van een nieuw pensioenstelsel kan een goede aanleiding zijn om u meer te verdiepen in uw pensioensituatie.

Het doel van de nieuwe pensioenwet is het nieuwe pensioen stelsel beter te laten aansluiten bij een flexibele arbeidsmarkt en de behoefte aan een meer persoonlijk, transparant en flexibel pensioen. Hierdoor zou het pensioen toekomstbestendiger worden. Vanaf 2027 zal de pensioenopbouw alleen nog plaatsvinden op basis van een premieregeling. Omdat deze premie wordt belegd, is de hoogte van het pensioen ten opzichte van het huidige stelsel onzekerder.

De wijzigingen in het pensioenstelsel bieden ook meer ruimte om aanvullend pensioen op te bouwen. Wanneer u geen of onvoldoende pensioen opbouwt via een werkgever of een verplicht pensioenfonds,
kunt u met een lijfrente toch fiscaal vriendelijk een aanvullende oudedagsvoorziening opbouwen.

Deze mogelijkheid bestaat ook onder de huidige wetgeving, maar doel van deze verruiming is dat iedereen, ongeacht iemands arbeidsvorm, een gelijkwaardig pensioen zou moeten kunnen opbouwen. De fiscale pensioenruimte voor zelfstandigen zal hierdoor nagenoeg gelijk zijn aan die van bijvoorbeeld werknemers.

Actievere rol

Vanwege de complexiteit krijgen pensioenfondsen tot 2027 de tijd om de nieuwe regels door te voeren. Bent u deelnemer in een pensioenfonds? Dan informeert uw pensioenfonds u over de veranderingen en wanneer deze voor u ingaan. Wilt u zelf een actievere rol spelen bij uw pensioen? Begin dan met het verkrijgen van inzicht in de hoogte van uw pensioen, zodat u weet of u op de goede weg bent en voldoende inkomen heeft voor later.

Aanvullend pensioen opbouwen

• Begin tijdig met maandelijks geld inleggen op een spaar- of beleggingsrekening. Hoe eerder u hiermee begint, hoe minder u later hoeft ‘in te halen’.
• Heeft u nu relatief lage lasten? Begin dan met het opbouwen van pensioen met het geld dat u nu kunt missen. Van het geld dat u nu inlegt, kunt u later weer plezier hebben. Oók als het gaat om kleine bedragen.
• Zie pensioenopbouw als onderdeel van uw maandelijkse kosten. Zo went u aan een realistisch uitgavenpatroon. Dat betekent bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek dat het verstandig is om dit te doen op basis van de inkomsten die u overhoudt ná het aftrekken van de premie voor uw pensioenopbouw.
• Zorg voor een tijdige en goede planning, zodat u inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven en zich geen zorgen hoeft te maken als het financieel tegenzit. Denk daarbij aan de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden.
• Bedenk wat u belangrijk vindt in het leven en welke standaard u later graag zou willen hebben. Op basis daarvan geeft u uw pensioenopbouw vorm. Dit kan bijvoorbeeld door middel van beleggen, een lijfrente of een combinatie hiervan.

Meer informatie en advies: vvaa.nl/advies/financiele-planning

Delen